Newyddion

HYFFORDDIANT IÂL

February 28, 2013

Hyfforddiant Iâl yw adran fasnachol Coleg Iâl, Wrecsam.
Mae Hyfforddiant Iâl yn ymroddedig i ddarparu atebion hyfforddi cost effeithiol o’r ansawdd gorau ar gyfer eich sefydliad, gyda thîm medrus ac effeithiol iawn wrth law i ddarparu hyfforddiant, ymgynghoriaeth technegol a gwasanaethau cefnogi busnes, y cyfan oll wedi’u teilwra’n ofalus i ddiwallu gofynion presennol eich sefydliad.

http://www.yale-wrexham.ac.uk/en/routes/employers