Newyddion

Iâl yn Cipio’r Brif Wobr am Addysgu a Dysgu

June 2, 2012

Ymhyfryda’r Coleg fod ei ymroddiad i wella profiad dysgu’r myfyrwyr wedi ei gydnabod â gwobr genedlaethol.

Cipiodd Iâl Wobr ColegauCymru am Addysgu a Dysgu Rhagorol yn seremoni wobrwyo ColegauCymru, Venue Cymru, Llandudno ar 31 Mai.

Wedi’i noddi gan Lywodraeth Cymru, mae’r wobr hon yn cydnabod arloesedd sy’n gwella ansawdd addysgu a dysgu.

Yn y llun gwelir: Pennaeth Coleg Iâl (ar y chwith), Myfyrwyr Lywodraethwyr, Cadeirydd y Llywodraethwyr a Rheolwyr y Coleg yn derbyn y wobr yng nghwmni’r Dirprwy Weinidog Jeff Cuthbert ac Andrew Clark o Lywodraeth Cymru.