Newyddion

Balchder Iâl wrth Gipio Gwobr Genedlaethol am Ragoriaeth mewn Addysgu a Dysgu

June 28, 2012

Dathlodd Coleg Iâl lwyddiant gyda staff a myfyrwyr am arweinyddiaeth ragorol mewn addysgu a dysgu gydag “…un o’r gweithdrefnau mwyaf cynhwysfawr am hyrwyddo rhagoriaeth ar draws unrhyw goleg ym Mhrydain.”

Mae’r wobr, a noddir gan Lywodraeth Cymru, yn cydnabod cyflawniadau ac arfer sector arweiniol y Coleg mewn arweinyddiaeth yn addysgu a dysgu, gan ennill y wobr gyntaf iddynt allan o holl golegau Addysg Bellach Cymru.

“Cynllunio dysgu effeithiol yw gwraidd addysgu effeithiol,” myfyria Carys Davies, Rheolwr Datblygu Addysgu a Dysgu Coleg Iâl. “Mae’r wobr hon yn cydnabod ymrwymiad ac ymroddiad ein hathrawon ac ydy, mae’n gyffrous, ond y gwir wobr i ni bob amser yw cyraeddiadau ein myfyrwyr.”

Gwobrwywyd y Coleg am alluogi a datblygu addysgu arloesol, sy’n pwysleisio pwysigrwydd cynllunio’r dysgu o amgylch anghenion pob dysgwr unigol a’u llwybr dysgu penodol nhw. Cydnabu ColegauCymru arfer ragorol Iâl wrth ddatblygu a rhannu syniadau ac adnoddau dysgu creadigol ymysg ei staff a defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i ddatblygu profiadau dysgu ysbrydoledig a hwyliog.