Newyddion

Dangosodd Myfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo Iâl a Choleg Glannau Dyfrdwy safonau nodedig yng Nghinio Tysteb Rygbi Cymru i Ryan Jone

May 13, 2013

Arddangosodd myfyrwyr lletygarwch ac arlwyo Iâl a Choleg Glannau Dyfrdwy fel ei gilydd safonau uchel mewn cinio mawreddog ym Mhafiliwn Rhyngwladol Llangollen i gefnogi Ryan Jones yn ei flwyddyn dysteb.

Gwelwyd safon uchel o arbenigedd gan fyfyrwyr Iâ a Choleg Glannau Dyfrdwy yn ddiweddar wrth iddynt weini mewn derbyniad siampên i groesawu 277 o westeion gyda chinio pedwar cwrs a gwin i ddilyn. Croesawyd pawb i’r digwyddiad gwasanaeth arian amlwg ac unigryw hwn gan Rick O’Shea, ac enwebodd ef y Gwarchodlu Cymreig yn elusen y noson.

Gyda chyfuniad Coleg Iâl a Choleg Glannau Dyfrdwy i ffurfio Coleg Cambria ar 1 Awst 2013 ar fin digwydd, defnyddiodd y ddwy adran lletygarwch ac arlwyo’r cyfle gwych hwn i ddod â’r myfyrwyr at ei gilydd i gydweithio yn y digwyddiad nodedig hwn.

Dywedodd Mark Parsons, Rheolwr Lletygarwch ac Arlwyo’r Colegau: “Roedd hi’n anrhydedd i adrannau arlwyo Iâl a Choleg Glannau Dyfrdwy i fod yn rhan o ddigwyddiad mor fawreddog. Rydym yn falch iawn bob amser i arddangos gwaith a safonau rhagorol ein myfyrwyr.”

Wedi ei threfnu gan gymunedau rygbi a busnes Gogledd Cymru, cefnogodd y digwyddiad Ryan wrth iddo unwaith eto arwain Cymru gyda chlod ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad. Cyfrannodd Ryan i’r noson yng nghwmni gwesteion eraill gan gynnwys rhagor o sêr rygbi Cymru’r presennol a’r gorffennol. Perfformiodd Côr Froncysyllte a chwmni Operatig Llangollen i ddiddanu’r gwesteion.

Am ragor o wybodaeth am gyfuniad y Colegau, ewch i http://www.cambria.ac.uk