Newyddion

Cydlynydd Ieuenctid Coleg Iâl yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012

September 10, 2012

Bydd myfyrwyr Coleg Iâl yn gallu rhannu hanesion y gemau Olympaidd gyda’u Gweithiwr Ieuenctid, Pam Rigby, a wirfoddolodd fel “Hyrwyddwr Gemau” yn y Gemau diweddar yn Llundain 2012.

Bu Pam yn ffodus i gael ei dewis yn un o’r 70,000 terfynol allan o’r 250,000 a ymgeisiodd yn wreiddiol i fod yn “Hyrwyddwyr Gemau (Gwirfoddolwyr)” yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012. Wedi mynychu sesiynau cyn-hyfforddiant yn Llundain ar gyfer y swydd, casglodd Pam ei gwisg ym mis Gorffennaf a dechreuodd yr antur cofiadwy. Gan ymuno â’r tîm gwasanaethau’r digwyddiadau, cychwynnodd Pam ar shifftiau hir ond eto’n fywiocaol yng nghanol yr awyrgylch anhygoel yng Nghanolfan Ganwio Dyffryn Lee ar gyfer y cystadlaethau Slalom mewn Canŵ.

“Roedd yr awyrgylch yn drydanol,” meddai Pam, a fanteisiodd i’r eithaf ar y cyfle i rannu balchder y DU yn y digwyddiad chwaraeon a ddathlwyd yn fyd-eang.

Mwynhaodd Pam ei gwaith yn fawr, a’r gwaith hwnnw’n cynnwys gwirio tocynnau a sicrhau bod pobl yn eistedd yn y seddi cywir; arwain ymwelwyr at y cyfleusterau ar y safle; cynorthwyo gydag ymholiadau; diddanu plant bach; tywys y wasg i’r cyfleusterau ar y safle ar gyfer y wasg; dawnsio gydag ymwelwyr o dramor a ffarwelio â phawb ar ddiwedd pob diwrnod. Ar ei diwrnod olaf yn Nyffryn Lee, wedi i dîm Prydain ennill medal arian ac aur, rhoddwyd y gwaith i Pam i ffarwelio gyda thua 11,000 o wylwyr wrth iddynt adael.

“Bu llawer o ddawnsio, gweiddi, chwerthin a gorfoledd yn ogystal â sawl cwtsh,” chwarddodd Pam sydd, er wedi blino’n lân, yn barod i wirfoddoli ar gyfer Rio 2016,