Newyddion

Prosiect Gosodiad Celf Cartrefi Gwiail Coleg Iâl

May 2, 2013

Brwydrodd myfyrwyr celf Coleg Iâl yn erbyn yr elfennau mewn gwyntoedd cryfion a chawodydd stormus ar y traeth ym Morfa Bychan fel rhan o osodiad celf ysblennydd a grëwyd ganddynt.
{image_1}
Galluogodd cludo a llwyfannu dau dŷ a wnaed o wiail yn y stiwdios celf yng Ngholeg Iâl yng nghanol dyfroedd uchel y môr didrugaredd i fyfyrwyr celf Coleg Iâl gysylltu eu hastudiaethau ymchwil hanesyddol diweddar mewn ffordd hollol fyw.

“Rhoddodd profi’r elfennau llym rywfaint o fewnolwg i’r myfyrwyr o sefyllfa unigolion llai ffodus,” meddai Julia Strong, Cydlynydd Astudiaethau Hanesyddol a Chyd-destunol Coleg Iâl.

Wrth baratoi ar gyfer y daith gyffrous i ganfod ffeithiau ar y traeth, ymchwiliodd y myfyrwyr i sefyllfa pobl ledled y byd sydd â’u cartrefi o dan fygythiad gan lefelau’r môr yn codi yn sgil newid yn yr hinsawdd yn ogystal â boddi pentref Cymraeg Capel Celyn a dyffryn Tryweryn ym 1965 i greu Llyn Celyn, cronfa ddŵr a ffurfiwyd i gyflenwi dŵr i Lerpwl. Gan archwilio achosion digartrefedd, cafodd y myfyrwyr drafodaeth ynghylch y materion.

Gwnaeth barbeciw blasus ar y traeth y diwrnod yn un hynod gofiadwy, gan gynnig dewisiadau bwyd iach a wnaed gan y myfyrwyr celf eu hunain mewn cydweithrediad ag adran arlwyo’r coleg. Wrth i’r haul fachlud, daeth golau iasol i lawr dros y dŵr, a gafaelodd y myfyrwyr yn nwylo’i gilydd a chysylltu goleuadau LED i weddillion y tai a adeiladwyd ganddynt ac a gafodd eu dinistrio wedyn gan rymoedd natur, yn goffâd olaf i’r rheiny sydd wedi cael eu gwneud yn ddigartref ledled y blaned.

Daeth y nos â’r llen i lawr ar olygfa olaf y thema Cartref sydd wedi bod yn ganolbwynt ysbrydoledig i waith ymarferol ac ysgrifenedig yng Ngholeg Iâl eleni.