Newyddion

Llwyddiant Sgiliau Cymru i Goleg Iâl

March 13, 2012

Bydd dysgywr Coleg Iâl ym maes trin gwallt, ewinedd a harddwch yn rhannu cyffro ac ysfa gystadleuol yn rownd derfynol genedlaethol Sgiliau cymru sydd i ‘w chynnal yng nghanolbarth Cymru ddiwedd y mis.

Daw enillwyr rowndiau rhanbarthol gogledd a de Cymru mewn Trin Gwallt Canolradd, Estyniadau Ewinedd Canolradd, Celf Ewinedd Canolradd, Colur i’r Theatr, Aromatherapi ac Adweitheg at ei gilydd ar 21 Mawrth i frwydro dros ennill y clod uchaf yn eu meysydd yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Rhai o enillwyr y rowndiau rhanbarthol mewn trin gwallt ac estyniadau ewinedd a gynhaliwyd yng Ngholeg Iâl ac a fydd yn wynebu heriau’r rownd derfynol yw’r myfyrwyr trin gwallt o Goleg Glannau Dyfrdwy, Zoe Woodward a Rhiannon Murphy, a Jemma Realey o Goleg Iâl. Bydd enillwyr rowndiau cynderfynol mewn estyniadau ewinedd sef Sarah Evans, Coleg Glannau Dyfrdwy, Llinos Roberts o hyfforddiant Wrecsam a Nichola Holland o Goleg Iâl hefyd yn mynd ymlaen at y rowndiau terfynol.

Arddangosodd perfformwyr gorau’r rownd ranbarthol mewn Harddwch a gynhaliwyd yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy sgiliau rhagorol yr enillwyr gan gynnwys Kirsty Douglas a Daisy Davies o Goleg Iâl a ddaeth yn gyntaf ac yn gydradd ail a Victoria Fowles, hefyd o Goleg Iâl, a oedd yn drydydd. Mae’r holl fyfyrwyr bellach yn mynd yn eu blaenau i brofi pwysau bywyd go iawn a fydd yn werthfawr iawn iddynt yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

“Rydym yn falch iawn o safonau eithriadol ein dysgwyr,” meddai Paula Hancock-Wood, Cyfarwyddwr Cyfadran Gwasanaethau Coleg Iâl. “Mae cystadlu i ennill y proffesiynoldeb gorau o fewn eu hadrannau yn rhoi profiad o fywyd go iawn iddynt a fydd o fantais fawr iddynt yn y dyfodol.”

Yn ddiweddar, cafodd Coleg Iâl ymweliad gan Patrick Cameron, torrwr gwallt sy’n flaenllaw yn rhyngwladol, a “dorrodd y ruban” yn swyddogol i’w salonau trin gwallt newydd sy’n agored i’r cyhoedd.