Newyddion

Coleg Iâl yn Rownd Derfynol Twrnamaint Pêl-rwyd Colegau Cymru

December 14, 2011

Llwyddodd tîm pêl-rwyd Coleg Iâl i gael rhai buddugoliaethau nodedig wrth ymateb i her gemau cyffrous yn Nhwrnamaint Pêl-rwyd Colegau Cymru’n ddiweddar.

Gan arddangos dycnwch arbennig yn Athrofa Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd, enillodd tîm Iâl ei grŵp ac aethant ymlaen i gael buddugoliaeth yn erbyn Coleg Powys a Choleg Llandrillo yn y rownd gynderfynol ac yna cyfarfod â Chastell Nedd yn y rownd derfynol, a nhw aeth â’r tlws. Cawsant eu cydnabod am eu perfformiad, a daeth tîm Coleg Iâl yn ail yn gyffredinol yn y gystadleuaeth.

“Roeddem yn llawn edmygedd o’u penderfyniad,” meddai Angela Jones, Darlithydd mewn Chwaraeon yng Ngholeg Iâl.