Newyddion

Myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth Coleg Iâl o safon “WorldHost”.

October 15, 2012

Dyfarnwyd tystysgrifau “WorldHost” i fyfyrwyr Teithio a Thwristiaeth Coleg Iâl sy’n dangos eu hymrwymiad i’r sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gorau wrth iddynt baratoi i weithio yn y diwydiant.

Llwyddodd pedwar deg tri o fyfyrwyr Coleg Iâl i gwblhau dyfarniad “Egwyddorion Gwasanaeth Cwsmeriaid WorldHost” yn ddiweddar fel rhan o’u sefydlu ar gwrs Teithio a Thwristiaeth. Yn ymroddedig i roi cwsmeriaid yn gyntaf, cyflwynwyd eu tystysgriau a’u bathodynau WorldHost i’r myfyrwyr gan Jasbir Dhesi, Pennaeth Coleg Iâl, John Humphreys, Rheolwr Prosiect Cymru gyda People1st a Paula Hancock Wood, Cyfarwyddwr Cwricwlwm a Safonau yn ystod dathliadau yng Ngholeg Iâl.

“Rydym yn falch iawn o’n carfan gyntaf i sefyll a chwblhau cymhwyster WorldHost fel rhan o’u rhaglen Teithio a Thwristiaeth,” meddai Rona Griffiths, Darlithydd mewn Teithio a Thwristiaeth a Mentor Addysgu a Dysgu yng Ngholeg Iâl. “Mae eu hymrwymiad i ddatblygu sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid yn hanfodol wrth wella profiad y cwsmer yn ein maes.”

Bydd Coleg Iâl, ar y cyd â Chroeso Cymru a People1st, yn cynnal cynhadledd cyntaf Teithio a Thwristiaeth i fyfyrwyr ar 24 Ionawr 2013.

Ymuna Coleg Iâl â People1st i fod yn ymroddedig i hyfforddi staff sy’n cysylltu â’r cyhoedd ledled y diwydiannau hamdden, teithio a thwristiaeth yn lleol i sicrhau profiadau gwell i’r cwsmer. Mae hyfforddiant gwasanaeth cwsmeriaid yn rhan allweddol o’r buddsoddiad busnes angenrheidiol i hybu twf economaidd lleol. Mae Sarah Evans o adran Hyfforddiant Iâl y Coleg yn hyfforddwr mewnol wedi’i hachredu i gyflwyno rhaglenni WorldHost.