Newyddion

Gwobr Cynllun Teithio Coleg Iâl

February 1, 2013

Croesawyd Carl Sargeant AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau i Goleg Iâl i gyflwyno ein Gwobr Efydd Cynllun Teithio wrth iddo lansio cerdyn teithio GoCymru yng Ngogledd Cymru.
{image_1}
Croesawodd Dhesi’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, Carl Sargeant, y Cynghorydd Bob Dutton o Wrecsam a’r Cynghorydd Gareth Roberts o Wynedd i Oriel Goffa Iâl. Yn dilyn lluniaeth a lansio’r cerdyn teithio arloesol GoCymru, bu areithiau dathliadol a chyflwynwyd y wobr efydd i’r Coleg.

Dyfarnwyd Gwobr Efydd Cynllun Teithio Taith i Goleg Iâl am ein hymrwymiad i wella dewisiadau teithio a chynnig mynediad mwy cynaliadwy i’n rhanddeiliaid. Caiff mentrau llwyddiant eu teilwra’n benodol i anghenion pwrpasol a gallant gynnwys rhannu ceir, hyrwyddo cludiant cyhoeddus, beicio, cerdded a chefnogi arferion gwaith gwahanol.