Newyddion

Coleg Iâl yn rhan o brosiect EESW STEM Cymru

March 13, 2012

Myfyrwyr Coleg Iâl yn “Chwilio am y Panther”.

Bydd dysgwyr o Goleg Iâl yn rhan o brosiect cyffrous EESW STEM Cymru yn Llandudno’r wythnos hon i arddangos arloesedd y bobl ifanc ar eu rhaglen Llwybrau at Brentisiaethau (PtA).

Rhoddwyd tasg i fyfyrwyr PtA Coleg Iâl sef Nathan Atkins, Lloyd Bagnall, Tom Duckett, Harley Porter, Jordan Syme a Ben Williams – a elwid yn “Uned-P”, i “wella golwg gylchol y gyrrwr mewn prototeip o gludwr milwyr ar y tir ac yn y môr o’r enw’r – Panther”.

Mae aelodau tîm Coleg Iâl ar y rhaglen “Llwybrau at Brentisiaethau” (PtA) wrthi’n cwblhau cwrs Lefel II mewn Mecaneg Beiriannyddol yng Ngholeg Iâl. Bydd y grŵp yn cyflwyno eu hatebion mewn cystadleuaeth gydag eraill ledled Cymru fel rhan o brosiect EESW STEM Cymru.

“Mae heriau’r prosiect yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr i brofi’r math o broblemau sy’n wynebu’r diwydiant o ddydd i ddydd drostynt eu hunain,” meddai David Davies, tiwtor yng Ngholeg Iâl. “Bu’n rhaid iddynt ddatblygu atebion gweithredol o fewn cyfnod penodol o amser.”

Bydd y profiadau a gafodd y myfyrwyr yn amhrisiadwy iddynt wrth iddynt symud ymlaen ar hyd eu llwybrau gyrfaol dewisol. Gwerthfawrogodd Goleg Iâl gefnogaeth Mr Ianto Guy o Harper Adams, a gyflwynodd y gwaith i’r tîm, a Mr G Nutt a sefydliad EESW am roi’r cyfle i Goleg Iâl i fod yn rhan o brosiect STEM Cymru.