Newyddion

Coleg Iâl yn ymuno yn 91ain Flwyddyn Llwyddiannus Apêl y Pabi

November 12, 2012

Ymunodd myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai Coleg Iâl yn Apêl y Pabi 2012 i godi arian er budd y Lleng Brydeinig Frenhinol.

Eleni, gosododd y Lleng Brydeinig darged o £42 miliwn i’r apêl er mwyn cyflawni gwaith hanfodol. Fel rhan o’r elfen wirfoddoli yn eu rhaglen Bagloriaeth Cymru gweithiodd myfyrwyr Coleg Iâl yn galed wrth gasglu arian yng nghanol tref Wrecsam ac o amgylch y Coleg er mwyn codi ymwybyddiaeth ac arian i gefnogi’r Lluoedd Arfog a’u teuluoedd.

“Roedd hi’n wych gweld myfyrwyr yn gwerthfawrogi arwyddocâd yr achos arbennig hwn yn 91ain flwyddyn Apêl y Pabi,” meddai Alan Lowry, Cydlynydd Cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus Coleg Iâl, gyda chryn falchder.

Dymuna Tîm Gwasanaethau Cyhoeddus Iâl a’r Lleng Brydeinig Frenhinol estyn eu diolch i holl fyfyrwyr a staff Coleg Iâl ac aelodau’r cyhoedd am eu haelioni. Y cyfanswm a godwyd gan fyfyrwyr Iâl y llynedd oedd y swm nodedig o £2940.11 a bydd cyfanswm eleni i’w gadarnhau’n fuan gan y Lleng Brydeinig.