Newyddion

Noson Agored Lwyddiannus Coleg Iâl

November 22, 2012

Croesawodd myfyrwyr a staff Coleg Iâl y nifer fwyaf erioed o ymwelwyr i’r Coleg i’w noson agored a ddechreuodd gyda goleuo’r goeden Nadolig gan Jason Coles, dysgwr Lefel Mynediad, ynghyd â’r Pennaeth gyda chanu carolau gan Gôr Iâl a myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio.

Hysbysebwyd y digwyddiad cynghori ar yr orsaf radio leol gan ddysgwyr Iâl sef Lewis Owen, Joshua Collins, Alys Jones, Beth Parry a Lexi Jakk sy’n astudio ar gyfer ‘Tystysgrif Agored mewn Darlledu ar y Radio.’

Roedd myfyrwyr llysgenhadon yn bresennol i groesawu dysgwyr o ledled y rhanbarth i ddau gampws Coleg Iâl i lansio prosbectws cyrsiau llawn amser y Coleg ar gyfer 2013-14. Bu bysiau gwennol yn rhedeg rhwng y campysau i roi cyfle i bawb i weld cyfleusterau rhagorol y Coleg a mynychu gweithdai ac arddangosiadau.

Cynigwyd arweiniad ar y cyrsiau a rhoddwyd gwybodaeth ar gymorth i fyfyrwyr gyda chynghorwyr gyrfaoedd uchel eu parch Iâl wrth law i helpu’r myfyrwyr i ddewis o’r amrywiaeth arbennig o gyfleoedd sydd ar gael yn y Coleg a fydd yn cyfuno’n ffurfiol â Choleg Glannau Dyfrdwy ym mis Awst 2013.