Newyddion

Myfyrwyr Coleg Iâl yn cyflenwi bwyd lleol o ansawdd mewn siopau

May 9, 2012

Rhannodd dysgwyr lletygarwch ac arlwyo Coleg Iâl, sydd wedi sefydlu eu busnes cyflenwi bwyd lleol, “LoveFineFoods.com”, sesiwn blasu gyda siop bwyd o safon sef Siop Fferm Abbey Grange yn Llangollen.

{image_1}

Mae Bryn Kelly ac Aarron Jones sy’n rheoli’r siop uchel ei pharch yn Llangollen yn cydweithio’n agos â Choleg Iâl sydd â busnes ei fyfyrwyr yn cyflenwi cynnyrch o ansawdd ar gyfer eu siop. Golyga’r broses samplu drwyadl fod y siop yn bles iawn â’r safonau rhagorol a gaiff eu cynnal gan LoveFineFood yn ogystal â’r cyflwyniad arloesol a roddir gan y darpar arbenigwyr sy’n awyddus i leihau milltiroedd bwyd.

“Rydym wrth ein bodd â llwyddiant LoveFineFood,” meddai Mark Parsons, Rheolwr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Iâl. “O dan ofal dysgwyr ar bob lefel, golyga’r busnes eu bod yn gallu cyflawni meini prawf y cwricwlwm am gyfathrebu a gweithio gydag eraill.”

Mae yn cynnig bwyd sydd eisoes wedi ei baratoi gan gynnwys cigoedd, pysgod a dewisiadau i lysieuwyr i fusnesau lleol ar’r cyhoedd yn gyffredinol. Galluoga’r ddarpariaeth i gynnyrch lleol o’r ansawdd uchaf gael ei weini a’i fwyta wedi ei ddanfon yn gyflym i’r cwsmer, ac mae’r galw’n cynyddu yn y rhanbarth.