Newyddion

MYFYRWYR COLEG IÂL YN CAEL GWIR GYFLE I SERENNU MEWN DANGOSIAD CARPED COCH O FFILM A SAETHWYD YN WRECSAM

May 2, 2013

Cafodd myfyrwyr o Goleg Iâl wir gyfle i serennu a mwynhau swyn a hudoliaeth dangosiad carped coch o ffilm newydd y gwnaethant helpu ei greu.

Lleolwyd y ffilm newydd gan Academi Ffilm Ieuenctid Prydain y Co-operative, “Friends of Money”, yng Ngholeg Iâl ac fe’i saethwyd yn Wrecsam a’r cyffiniau’r haf diwethaf. Cafwyd dangosiad arbennig o’r ffilm i’r cast a’r criw yn The Printworks, Manceinion ddydd Gwener 26 Ebrill, gyda staff a myfyrwyr o’r Coleg yn bresennol.

Dywedodd Georgina Dixon, myfyriwr Celfyddydau Perfformio 18 oed yng Ngholeg Iâl a fu’n ymwneud â nifer o’r golygfeydd gan gynnwys chwarae’r trombôn mewn band jas: “Roedd o’n wych. Roedd yn brofiad mor anhygoel. Roeddwn yn nerfus ac yn gyffrous wrth feddwl am weld fy hun ar y sgrin yn y sinema …bellach dw i’n methu aros iddo ddod allan ar DVD!”

“Ymhyfryda Coleg Iâl am fod y coleg cyntaf yng Nghymru i gefnogi cwrs haf y BYFA. Profodd ei hun yn brofiad cadarnhaol mewn annog a datblygu doniau ifanc yr ardal. Cafodd Coleg Iâl gryn bleser wrth rannu’r cyffro gyda’r myfyrwyr a oedd yn rhan o’r prosiect hwn ac mae ar ben ei ddigon wrth weld canlyniad eu gwaith caled ar y sgrin fawr yn nangosiad cyntaf BYFA yn The Printworks Manceinion yr wythnos ddiwethaf” meddai Jasbir Dhesi, Pennaeth Coleg Iâl.

Mae’r ffilm newydd, a ddisgrifiwyd fel hanes llofruddiaeth a grym, yn talu teyrnged i ddramâu ditectif cyffrous y 1940au, a hwn yw’r cyntaf i gael ei saethu yng Nghymru gan Academi Ffilm Ieuenctid Prydain y Co-operative (BYFA) gyda’r gwneuthurwr ffilmiau Adam Lee Hamilton, 32 oed, yn cyfarwyddo, â’i ffilm ddiweddaraf ef, “The Rochdale Pioneers” wedi ei gweld ar y teledu am y tro cyntaf ar sianel Film4 ym mis Tachwedd. Adunwyd Adam Lee Hamilton a chyn-seren “Brookside” a “Prime Suspect”, John McArdle yn y ffilm hon, a rhannodd ef ei brofiadau gyda’r myfyrwyr mewn golygfeydd a gafodd eu saethu yn Neuadd Brynkinalt, Y Waun.

Dywedodd cyfarwyddwr y ffilm, Adam Lee Hamilton: “Roedd y dangosiadau’n werthfawr iawn, yn bleserus ac yn llwyddiant mawr. Mae Academi Ffilm Ieuenctid Prydain y Co-operative yn llwyfan anhygoel i ddoniau ifanc ac mae gweld y ffilm ar y sgrin fawr yn eiliad balch iawn i mi, yn enwedig gan ei fod yn arddangos sgiliau a llwyddiannau’r bobl ifanc a oedd yn ymwneud â phob elfen o’r broses ffilmio.”

Bellach, mae Adam Lee Hamilton yn gosod yr elfennau terfynol mewn ôl-gynhyrchu cyn gwneud penderfyniadau am ddosbarthu’r ffilm a’i anfon i wyliau ffilm yn gyffredinol.

Cyllidir BYFA gan y Co-operative ac mae’n rhan o’i ymrwymiad i ysbrydoli pobl ifanc – mae’n rhoi cyfle unigryw i bobl ifanc i gael profiad go iawn o hwyl a heriau set ffilm go iawn.