Newyddion

Myfyrwyr Coleg Iâl yn Rhoi iPad Mini i Hosbis

December 4, 2012

Mae myfyrwyr TGCh Cyntaf Lefel 2 yng Ngholeg Iâl wedi bod yn codi arian er budd Tŷ’r Eos fel rhan o’u cwrs Bagloriaeth Cymru. Cynhaliwyd raffl gan y criw er budd yr elusen gyda Samsung Galaxy iPad newydd yn wobr a phan dynnwyd y tocyn buddugol gan y tiwtor TG, Barrie White, yr enillydd oedd y Pennaeth, Dhesi.

“Roedd y Pennaeth yn awyddus bod Hosbis Tŷ’r Eos yn cael y wobr er mwyn codi hyd yn oed mwy o arian trwy roi’r iPad yn wobr raffl eto,” meddai Julia Wyatt Brown, darlithydd TGCh yng Ngholeg Iâl.

Cytunodd y myfyrwyr i’w roi i Dŷ’r Eos fel bod yr Hosbis yn gallu ei roi yn wobr raffl eto er mwyn codi rhagor o arian. Wedi llawer o waith caled yn codi arian er budd yr elusen leol adnabyddus, cododd y myfyrwyr gyfanswm o £90.00 yn eu digwyddiad marchnad myfyrwyr.