Newyddion

Myfyrwyr Coleg Iâl yn hybu Sgiliau Cyfrifiadurol Pensiynwyr

December 5, 2012

Mae dysgwyr Coleg Iâl ar gwrs Cyntaf BTEC mewn TGCh wedi datblygu cwrs i helpu pensiynwyr y rhanbarth i symud i’r oes ddigidol.

Cynhaliodd myfyrwyr Iâl gwrs cymorth o’r enw “Drysu gan Gyfrifiaduron i Bensiynwyr” gyda’r nod o helpu pobl hŷn sydd ag ychydig neu ddim sgiliau TG i ddeall sut y gall technoleg gwybodaeth wella eu cyfathrebu ac ymestyn eu cyrhaeddiad. Mwynhaodd y criw o fyfyrwyr rannu eu sgiliau cyfrifiadurol gyda phensiynwyr sydd bellach yn dechrau pori drwy’r rhyngrwyd a defnyddio negeseuon e-bost.

“Mae addysgu eraill yn ddull rhagorol o gadarnhau eich dysgu eich hun” meddai Julie Wyatt-Brown, Darlithydd mewn TGCh yng Ngholeg Iâl. “Mae dysgwyr Iâl wrth eu bodd yn rhannu eu gwybodaeth gyda Chriw dydd Gwener ac mae eu cymorth yn gwneud gwir wahaniaeth i’r pensiynwyr.”

Cynhelir y cwrs poblogaidd hwn, sydd am ddim, ar brynhawn Gwener ac fe’i croesewir gan “ddysgwyr aeddfed” sydd erbyn hyn yn profi manteision archwilio gwefannau a chadw mewn cysylltiad â pherthnasau dros y “we”. Mae ethos hapus yn amlwg yn rhan o’r cwrs wrth i’r pensiynwyr oll fwynhau te/coffi/bisgedi hefyd.