Newyddion

Myfyrwyr Coleg Iâl yn Hyrwyddo Adrodd Trais

December 14, 2011

Mae myfyrwyr gwasanaethau cyhoeddus Coleg Iâl yn barod i enghreifftio eu brwydr yn erbyn troseddau cam-drin wrth iddynt ymateb i’r her o lunio poster i annog dioddefwyr trais i adrodd am ddigwyddiadau.

Gan ganolbwyntio eu hymdrechion ar godi proffil trais yn erbyn merched, gweithiodd dysgwyr gwasanaethau cyhoeddus Iâl mewn timoedd i lunio poster i’w harddangos ledled Wrecsam. Cyflwynodd y myfyrwyr eu gwaith i banel o feirniaid a oedd yn cynrychioli Cymorth i Ferched Wrecsam, Age Concern Gogledd Ddwyrain Cymru a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam i ddewis un poster i’w ddosbarthu i annog newid arfer.

“Mae ymdrech y myfyrwyr i godi arian a datblygu rhai posteri anhygoel dan gyfarwyddyd yr elusen leol Cymorth i Ferched Wrecsam wedi bod yn argyhoeddiadol iawn ac amlyga ymrwymiad i’w gyrfaoedd dewisol,” meddai Chris Beasley, Darlithydd yn y Gwasanaethau Cyhoeddus yn y Coleg.

Sicrhawyd cyllid i’r poster buddugol gael ei gyhoeddi a’i arddangos ledled Wrecsam.