Newyddion

Myfyrwyr Coleg Iâl yn Hysbysebu Noson Agored mis Tachwedd ar y Radio

October 24, 2012

Mae myfyrwyr Coleg Iâl, sy’n cynhyrchu a darlledu eu sioeau radio eu hunain yn y Coleg, wedi bod yn gweithio gyda’r radio lleol Heart FM i lunio hysbysebion am eu Noson Gynghori nos Iau 15 Tachwedd o 5 – 8pm.

Ymwelodd dysgwyr Iâl, Lewis Owen, Joshua Collins, Alys Jones, Beth Parry a Lexi Jakk, sy’n astudio ar gyfer eu ‘Tystysgrif Agored mewn Darlledu ar y Radio’ ar hyn o bryd ac sydd â’u sioe eu hunain ar Radio Coleg Iâl (YCR) fel rhan o’u cyfleoedd y tu hwnt i’r cwricwlwm, â stiwdios Heart FM i recordio eu negeseuon “gwresog” i annog myfyrwyr newydd i astudio yn y Coleg.

“Roedd ein myfyrwyr wrth eu bodd yn hyrwyddo’r noson gynghori dros Goleg Iâl a rhoddodd brofiad gwych iddyn nhw o orsaf radio fasnachol,” meddai Rheolwr Gorsaf Radio Coleg Iâl, Brian Cullen.

Mae Noson Gynghori’r Hydref yn argoeli i fod yn ddigwyddiad mawreddog i ddarpar ddysgwyr a bydd Iâl yn lansio ei brosbectws newydd i fyfyrwyr ar gyfer 2013-14 yn ogystal ag arddangos ei gyfleusterau rhagorol a’i gefnogaeth wych i fyfyrwyr.

Bydd croeso mawr i ddisgyblion blwyddyn 11 y rhanbarth yn ogystal â’u rhieni a fydd yn gallu profi ystod eang o weithgareddau’n amrywio o berfformiadau gan fyfyrwyr a NEW Dance i flasu bwyd arbennig a gwrando ar radio byw; diolch i fyfyrwyr presennol Iâl sy’n awyddus i hyrwyddo dysgu yng Ngholeg Iâl.

Bydd myfyrwyr lysgenhadon wrth law i fynd ag ymwelwyr o gwmpas Parc y Gelli a Ffordd y Bers a bydd bysiau gwennol yn teithio rhwng y campysau. Bydd cyfleoedd i weld cyfleusterau rhagorol y Coleg a mynychu gweithdai ac arddangosiadau ar y ddau safle.

Bydd arweiniad ar y cyrsiau a gwybodaeth ar gymorth i fyfyrwyr ar gael yn ogystal â chyngor gyrfaol uchel ei pharch Iâl i helpu myfyrwyr i ddewis o’r amrywiaeth fendigedig o gyfleoedd a gynigir gan y Coleg yn 2013.