Newyddion

Myfyriwr Coleg Iâl yn Fuddugol yng Nghystadleuaeth Genedlaethol Celf Muriau Tŷ i Gartref Laura Ashley

January 30, 2012

Enillodd Maureen Davies, myfyriwr yng Ngholeg Iâl, gategori Cymru yng Nghystadleuaeth Celf Muriau Tŷ i Gartref Laura Ashley a bydd ei chynllun ar gael i’w brynu yn eu casgliad Hydref/Gaeaf 2012.

Deilliodd lwyddiant Maureen o’i dehongliad o feini prawf y gystadleuaeth a oedd yn chwilio am “ysbrydoliaeth o amgylchiadau naturiol i greu celf yn arddangos y byd ar eich rhiniog”. Cyflwynodd Maureen ei dehongliad hi o Ddyffryn Ceiriog o draphont ddŵr y Waun ac roedd wrth ei bodd ac yn synnu cael cydnabyddiaeth mor flaenllaw am ei gwaith wrth iddi barhau â’i chynnydd rhagorol yng Ngholeg Iâl.

“Mae ein tiwtor yn ein gorfodi i herio ein hunain,” meddai Maureen. “Gwêl botensial ac fe’n hanoga i arbrofi gyda chyfryngau gwahanol”.

Roedd Maureen wrth ei bodd yn darlunio hyd yn oed cyn iddi ddechrau ar gwrs byr Dysgu Oedolion yn y Gymuned mewn Darlunio a Dyfrliwiau a symudodd ymlaen i gwrs Drome Cyflwyniad i Gelf. Gyda chefnogaeth ei thiwtor Francine Isaacs, Cydlynydd Rhaglen Celf a Chrefft yng Ngholeg Iâl, mae Maureen bellach yn dilyn cwrs Ymestyn Sgiliau mewn Celf a Dylunio.

http://www.lauraashley.com/page/wall-art-comp-winners/