Newyddion

Myfyriwr Coleg Iâl yn ysbrydoli Llysgenhadon Chwaraeon.

January 25, 2012

Rhoddwyd safon ragorol i Vikki Courtman, myfyriwr chwaraeon yng Ngholeg Iâl, gan yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid am ei gwaith fel Llysgennad Ifanc yn eu cynhadledd Chwaraeon Cymru ddiweddar yng Nghaerdydd.

Yn awyddus i gael rhagor o bobl i ymuno yng ngweithgareddau chwaraeon, daeth Vikki, sy’n dilyn cwrs Diploma Estynedig BTEC mewn Chwaraeon yng Ngholeg Iâl yn “Lysgennad Aur Chwaraeon” drwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Roedd Pennaeth Coleg Iâl, Dhesi, wrth ei fodd pan dderbyniodd lythyr gan yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid yn diolch i Goleg Iâl “am lunio unigolyn ifanc mor ddawnus” a chanmol Vikki am ei “brwdfrydedd, ei hyder a’i sgiliau cyfathrebu” yn eu digwyddiad recriwtio diweddar yng Nghaerdydd.

“Mae brwdfrydedd heintus Vikki dros chwaraeon yn wych,” meddai Dhesi, Pennaeth Coleg Iâl. “Wrth i’r cyffro dros Gemau Olympaidd 2012 gynyddu, rydym yn dymuno rhoi ein cefnogaeth lawn i’w neges.”

Bellach, mae Vikki’n mynd ymlaen i fod yn llysgennad “Platinwm” a bydd yn un o ddim ond deg yng Nghymru gyfan ar Grŵp Llywio i gynllunio sut bydd y rhaglen “Llysgenhadon Aur” yn parhau i gael ei roi ar waith yng Nghymru i gynyddu nifer y bobl sy’n ymuno mewn gweithgareddau chwaraeon.

Dywed Bethan Hughes, Rheolwr Pobl Ifanc Egnïol, Datblygu Chwaraeon Wrecsam, “Mae Vikki yn aelod anhepgor o’n rhaglen Llysgenhadon Ifanc yma yn Wrecsam. Mae’n bwysig cael modelau rôl mor rhagorol i ysbrydoli’r genhedlaeth iau i fod yn fwy corfforol egnïol i fyw bywyd mwy iach.”

Gyda’r nod o fod yn athrawes Addysg Gorfforol, daeth Vikki, 17 oed, yn “Arweinydd 5×60” drwy’r Swyddog PIE a oedd wedi ei leoli yn ei hysgol, a chyfaddefodd mai ychydig iawn o chwaraeon a wnâi hithau cyn Blwyddyn 9 pan ddarganfu amrywiaeth eang o gyfleoedd chwaraeon gan gynnwys ei hoff gamp, sef polo dŵr, a dyna a’i harweiniodd i ymuno â mudiad y Llysgenhadon Ifanc.