Newyddion

Coleg Iâl yn dathlu Pythefnos Masnach Deg

March 8, 2012

Bydd Coleg Iâl yn cymryd camau breision yn ystod Pythefnos Masnach Deg eleni wrth ymuno yn ymgyrch “Camwch Gam dros Fasnach Deg” gyda Phrifysgol Glyndŵr.

Yn rhan o ymrwymiad Coleg Iâl fel Sefydliad Masnach Deg, cynhelir taith gerdded gyfatebol gyda Phrifysgol Glyndŵr ddydd Llun 5 Mawrth am 12.15pm pan fydd criw o staff a myfyrwyr yn cyfarfod yn nerbynfa Parc y Gelli ac yn cerdded i Brifysgol Glyndŵr i gael eu cinio a gweld eu cynnyrch Masnach Deg.

“Pwrpas y daith gerdded yw cyhoeddi ein cefnogaeth i Fasnach Deg”, meddai Carys Davies, Cydlynydd Masnach Deg Coleg Iâl.

Ddydd Mercher 7 Mawrth bydd myfyrwyr a staff Prifysgol Glyndŵr yn cerdded i Goleg Iâl ac yn rhannu’r un profiad.