Newyddion

Coleg Iâl ar restr fer DWY Wobr nodedig y TES

October 5, 2012

Ystyrir Coleg Iâl yn rhagorol am ei arloesedd arbennig mewn addysgu a darpariaeth hyfforddi a dysgu yn ogystal â’i strategaeth ariannol yn ôl y Times Educational Supplement (TES).

Rhoddwyd Coleg Iâl ar restr fer dwy o brif wobrau’r DU gan TES allan o gannoedd o ymgeision. Mae’r gwobrau’n cydnabod bod Iâl wedi ei ganmol gan arweinwyr addysgol fel un o golegau gorau’r DU am ei ddulliau arloesol i ddatblygu rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu ac am ei strategaeth drawiadol dros dair blynedd yn trawsnewid sefyllfa ariannol y Coleg i’r Coleg sy’n perfformio orau yng Nghymru.

Bydd cynrychiolwyr addysgu a chyllid Iâl, sydd wedi eu clodfori am eu gwaith, yn mynychu seremoni wobrwyo ddethol ar 15 Tachwedd pan gyhoeddir enillwyr deuddeg o gategorïau “rhagorol” i ddathlu ymroddiad i ragoriaeth mewn addysg bellach.

“Mae’r wobr (am arloesedd eithriadol mewn addysgu, hyfforddi neu ddarpariaeth dysgu) yn cydnabod creadigrwydd, egni ac ymrwymiad pob un o’n staff a’u penderfyniad i ddatblygu’r pofiadau addysgu a dysgu gorau oll i bob un o’n dysgwyr,” meddai Carys Davies, Rheolwr Addysgu a Dysgu Coleg Iâl.

Gan weithio’n ddygn i hyrwyddo rhaglenni datblygu athrawon effeithiol sy’n canolbwyntio ar rannu dulliau arloesol yr athrawon gan gynnwys e-ddysgu; dilyna’r gydnabyddiaeth rhestr fer hon am arbenigedd Iâl o ran addysgu Wobr Addysgu a Dysgu “ColegauCymru” a gyflwynwyd iddo ym mis Mai eleni.

Yn yr un modd, wedi ei leoli’n strategol am reolaeth ariannol gadarn, mae Coleg Iâl yn y safle orau am berfformiad ariannol ragorol gan Goleg AB yng Nghymru. Cydnabyddir y tîm ariannol am ei strategaethau sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac sy’n creu’r gwargedau gorau erioed a chronfeydd wrth gefn sydd wedi cynyddu’n sylweddol.

“Mae perthynas rheolaeth deiliaid cyllidebau a’n tîm cyllid wedi bod yn greiddiol i lwyddiant gwelliant ariannol Coleg Iâl,” meddai Dawn Edwards, Cyfarwyddwr Cyllid y Coleg.

Cynlluniwyd y dull gyfunol i wasanaethu adrannau ar lefel weithredol i sicrhau bod y tîm yn cynnal dealltwriaeth ragorol am ofynion ariannol pob ardal yn y Coleg. Galluogodd y canlyniadau ariannol gwell i ni fuddsoddi’n ychwanegol mewn adnoddau addysgu a dysgu, yn ogystal â chefnogi athrawon i sefydlu technolegau dysgu ymhellach yn eu dosbarthiadau.