Newyddion

Coleg Iâl ar Restr Fer Prif Wobrau Cymru

March 30, 2012

Mae Coleg Iâl wedi ei roi ar y rhestr fer gyda cholegau eraill o Gymru am ddwy wobr.

Yn seremoni wobrwyo ysblennydd Colegau Cymru 2012 ddiwedd Mai, gobaith Coleg Iâl yw cael ei gyflwyno â Gwobr Colegau Cymru am Arweinyddiaeth Effeithiol mewn Addysgu a Dysgu. Enwebodd Iâl ei fyfyriwr amlwg, William Antony, a bydd yntau hefyd yn clywed ai ef fydd Dysgwr y Flwyddyn Colegau Cymru.

Mae’r wobr am addysgu a dysgu’n amlinellu arweinyddiaeth strategol Iâl wrth ddatblygu ansawdd yr addysgu a’r dysgu yn y Coleg. Mewn asesiad ar ffurf cyfweliad i’r rhai yn y rownd derfynol a gynhaliwyd yr wythnos hon, arddangosodd Iâl ei ddulliau i hyrwyddo arfer da wrth fabwysiadu’r gweithgareddau addysgu a dysgu mwyaf diweddar.

“Mae’r gwobrau’n cydnabod ansawdd eithriadol yr addysgu ochr yn ochr â’r gwaith caled ac ymroddiad y dysgwyr a’r athrawon yng Ngholeg Iâl,” meddai Carys Davies, Rheolwr Datblygu Addysgu a Dysgu Coleg Iâl.

Yn nodedig am ei “effaith neilltuol ar y Coleg wrth ddatblygu ‘llais y dysgwr’ ac arweinyddiaeth myfyrwyr ymhellach” ynghyd â’i “gyraeddiadau academaidd gwych”, bu Will Antony hefyd yn rhan o broses gyfweld heriol gerbron aseswyr Colegau Cymru. Cyhoeddir enillwyr 2012 ledled Cymru ym mis Mai.