Newyddion

Coleg Iâl ar Restr Fer Chwe Gwobr

April 8, 2013

Mae Coleg Iâl ar restr fer chwech o ddim ond naw Gwobr i’w cyflwyno yng Nghynhadledd Flynyddol ColegauCymru 2013 i’w chynnal yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd fis Mai.

Yn adlewyrchu gwerthoedd y gynhadledd sef “Cyflawni dros Gymru”, bydd cynrychiolwyr balch o Goleg Iâl yn mynychu’r Seremoni Wobrwyo. Mae’r gwobrau y mae Coleg Iâl ar restr fer amdanynt yn cynnwys Addysgu a Dysgu; Dysgu Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg a Dwyieithrwydd; Rhyngwladol; Athro’r Flwyddyn – Alan Lowry – cydlynydd rhaglen gwasanaethau cyhoeddus y Coleg.

Wrth i’r rowndiau terfynol o fideo gynadleddau fynd rhagddynt mewn paratoad ar gyfer y canlyniadau – mynegodd Pennaeth Iâl, Jasbir Dhesi, ei falchder wrth i’r Coleg gael ei gynnwys ar restr fer pob gwobr y gwnaeth wneud cais amdani eleni.

“Amlyga cael ein cynnwys ar restr fer chwe gwobr ein hymroddiad i rannu mewn darparu addysgu a dysgu o’r radd flaenaf yng Nghymru,” meddai Dhesi.

Rhai o’r prif siaradwyr yn y gynhadledd fydd Jeff Cuthbert, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg Llywodraeth Cymru; Stephanie Lloyd, Llywydd, UCM Cymru; Huw Evans OBE; Emma Watkins, Cyfarwyddwr, CBI Cymru. Bydd y gweithdai’n cynnwys cyfle i ganolbwyntio ar chwaraeon a chryfhau addysg uwch galwedigaethol yn ogystal â meysydd eraill gan gynnwys dysgwyr fel partneriaid, entrepreneuriaeth a chyflogadwyedd a chyfoethogi dysgu digidol.