Newyddion

Coleg Iâl ar restr fer Gwobr Sgiliau Saernïo 2013

April 11, 2013

Mae Coleg Iâl yn falch o fod ar restr fer am gydnabyddiaeth genedlaethol am annog sgiliau saernïo a chrefftwaith mewn lleoliad addysgol.

Wedi ei enwebu am un o Wobrau Sgiliau Saernïo 2013, sy’n uchel eu parch, mae Marcus Thomas o Goleg Iâl, Wrecsam wedi ei roi ar y rhestr fer gyda dim ond pedwar arall ledled y DU i gael gwobr am annog sgiliau crefftwaith mewn lleoliad addysgol. Gan greu argraff gref ar yr aseswyr gyda’i brosiectau dyfeisgar – yn barod ar gyfer cyhoeddi enillwyr y wobr, bydd Marcus yn cael ei ffilmio wrth ei waith yr wythnos hon wrth iddo ddefnyddio diwydiant tecstiliau Cymru a’i effaith ar ddiwylliant ac economi Cymru yn yr ystafell ddosbarth.

Gan dystiolaethu i’r dull cadarnhaol y mae’r rhaglen wobrau wedi codi proffil sgiliau crefftwaith, mae sianelau rhwydweithio cymdeithasol Coleg Iâl wedi bod yn brysur, gyda phawb am ddymuno’n dda ac yn awyddus i longyfarch Marcus ar gyrraedd y rhestr fer gyda’i brosiect cwiltiau thinc.

“Mae’r gydnabyddiaeth i Marcus yn hollol haeddiannol,” meddai Pennaeth Coleg Iâl, Jasbir Dhesi. “Anogodd Marcus ddysgwyr Iâl i ymuno a deall pwysigrwydd dulliau cynaliadwy yn nhwf y diwydiannau creadigol yn ein heconomi.”

Cyflwynir prosiect cwiltiau thinc mewn dull arloesol i fyfyrwyr Coleg Iâl gan Marcus. Mae’r cwrs yn ymwneud â chanfod cnu gwlân, troelli a nyddu yn ogystal â gweithio ar beiriant cwiltio hirfraich a chreu tecstiliau wedi’u gwehyddu. Caiff y myfyrwyr a ysbrydolir safbwynt eang – yn ymestyn o ffermio i werthu – a chânt glywed llu o leisiau yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt – gan gynnwys gwehyddwyr, curaduron amgueddfeydd a phrynwyr manwerthu.

Cynhelir y Gwobrau Sgiliau Saernïo 2013 ar 2 Mai. Lluniwyd y gwobrau gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol ,mewn partneriaeth â’r Cyngor Crefftau, y Gymdeithas Crefftau Treftadaeth, Sefydliad y Tywysog i Adeiladu Cymunedau a’r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau.