Newyddion

Coleg Iâl yn rhannu llwyfan gyda’r Cogydd Enwog Graham Tinsley

October 31, 2012

Ymhyfrydodd dysgwyr blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn Arlwyo a Lletygarwch Coleg Iâl wrth arddangos eu sgiliau ochr yn ochr â’r Cogydd enwog Graham Tinsley yng Ngŵyl Fwyd Llangollen.

Rhannodd Graham Tinsley, cogydd sydd wedi ennill gwobrau niferus, y llwyfan â myfyrwyr Coleg Iâl, Katie Williams, Dan Colaiocco Emma Stevens, Damien Jones a’u tiwtor John Webster yn y digwyddiad coginiol poblogaidd.

Roedd triawd o gogyddion blaenllaw yn bresennol yng Ngŵyl Fwyd Llangollen, a phob un ohonynt yn barod i demptio’r blasbwyntiau. Ymunodd Graham Tinsley, seren rhaglen ITV Taste the Nation, â ffefryn S4C, Dudley Newberry a’r bythol boblogaidd Dai Chef yn y ceginau arddangos.

“Roedd yn gyfle delfrydol iddyn nhw goginio gyda Graham Tinsley a rhoddodd achlysur perffaith iddynt i gynyddu eu hyder mewn arddangosiadau i gynulleidfa ehangach,” meddai Mark Parsons, Rheolwr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Iâl.
Graham Tinsley yw rheolwr Tîm Cenedlaethol Coginiol Cymru y cynorthwyodd i’w sefydlu ym 1993, ac mae wedi cynrychioli Cymru yn y Gemau Olympaidd Coginiol bedair gwaith. Enillodd y tîm wobrau aur ac arian yng Nghystadleuaeth Cwpan y Byd Coginiol 2010 yn Luxembourg.