Newyddion

Coleg Iâl yn rhannu Buddugoliaeth Llwyddiannau Rhyngwladol mewn Seremoni Wobrwyo

March 25, 2013

Braint gan Goleg Iâl yw bod yn gyd-enillydd Gwobr Ryngwladol ColegauCymru gyda Choleg Morgannwg, a gynhaliwyd fel rhan o Seremoni Gwobrau Rhyngwladol Cyngor Prydain Cymru 2013 yr wythnos hon yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod .

Mae’r Wobr Ryngwladol yn cydnabod y ddau goleg am eu llwyddiant mewn cyfoethogi sgiliau a phrofiadau dysgu eu staff a’u dysgwyr trwy ddatblygu cyfleoedd rhyngwladol.

Amlygwyd Coleg Iâl am gael canolbwynt clir ar fanteisio i’r eithaf ar ddysgu dwyochrog a all ddigwydd gyda chymheiriaid yn Ewrop yn ogystal â gyda gwledydd Affrica a chyda Tsieina. Mae Iâl yn croesawu cannoedd o fyfyrwyr rhyngwladol ar ymweliadau astudio byr, yn alwedigaethol ac academaidd, gyda’r ethos craidd o integreiddio’r myfyrwyr hyn gyda’r myfyrwyr cartref. Arweinia hyn at gyd-gyfnewid dysgu, gwerthoedd ac, yn fwyaf pwysig, cyfeillgarwch.

“Mae’r wobr hon yn glod i waith caled ac ymroddiad ein hathrawon sy’n ymrwymedig i gynnwys profiadau dinasyddiaeth fyd-eang mewn addysgu a dysgu lle bynnag bo hynny’n bosibl. Bydd y wobr hon yn ysbrydoli ein hathrawon a’n dysgwyr i barhau i gynnwys y profiadau dysgu cyfoethog a grëwyd gan y dimensiwn rhyngwladol. Bydd hefyd yn ysbrydoli eraill i roi cynnig arni a datblygu safbwyntiau ehangach mewn rhaglenni dysgu ac ymuno mewn dysgu rhyngwladol,” meddai Carys Davies, Rheolwr Datblygu Addysgu a Dysgu Coleg Iâl.

Dywedodd John Graystone, Prif Weithredwr ColegauCymru:

“Ymhyfryda ColegauCymru, sydd bellach yn bartner yn Rhaglen Addysg Ryngwladol Cyngor Prydain Cymru, fod colegau addysg bellach wedi eu cynnwys yn y Gwobrau Rhyngwladol eleni.

“Llongyfarchiadau i Goleg Iâl a Choleg Morgannwg. Mae eu profiadau’n dyst i fanteision ymgysylltu rhyngwladol a dangosant fod cyfleoedd rhyngwladol yn cefnogi datblygiad personol a phroffesiynol dysgwyr ac athrawon.”