Newyddion

Salon Coleg Iâl yw’r Cyntaf yng Nghymru i fod yn “Ganolfan Rhagoriaeth Wella Professionals”

December 8, 2011

Cyfleusterau salon Coleg Iâl yw’r cyntaf yng Nghymru i gael eu hachredu’n Ganolfan Rhagoriaeth Wella Professionals. Dathlodd Coleg Iâl gyda derbyniad siampên a chanapés pan gyflwynwyd y Wobr i’r Pennaeth, Dhesi, gan Paul Oscroft, Rheolwr Datblygu Busnes Cwsmeriaid Wella Professionals.

Rhai o’r gwesteion blaenllaw oedd Uchel Siryf Clwyd, Maer a Maeres Wrecsam, llywodraethwyr, staff a myfyrwyr ynghyd â gwesteion eraill fel cyn-bennaeth Iâl, Paul Croke, a wrandawodd â chryn falchder wrth i Mr Oscroft ganmol cyfleusterau Iâl o flaen y gynulleidfa gyffrous.

Gan edmygu’r awyrgylch yn salonau Iâl, siaradodd Paul Oscroft yn angerddol am bwysigrwydd hyfforddiant o safon uchel i ddysgwyr yn y diwydiant ynghyd â’i effaith hirdymor. Dywedodd fod y “dechrau gorau” a’r “hyfforddiant gorau” yn golygu bod dysgwyr yn gallu “disgleirio’n fwy na’r lleill”, gan bwysleisio pwysigrwydd y safonau caboledig a ddatblygir yn dilyn y profiadau cyntaf mewn hyfforddiant.

“Rydym wrth ein bodd yn derbyn yr anrhydedd wych hon i Goleg Iâl,” meddai Paula Hancock-Wood, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cwricwlwm a Safonau. “Bydd ein cyfleusterau newydd a’n partneriaeth gyda Wella Professionals yn ein galluogi i rannu’r arfer gorau ledled Cymru.”

Dim ond i sefydliadau sydd wedi cyflawni’r safonau uchaf o hyfforddiant ac sydd wedi dangos cysylltiadau rhagorol gyda diwydiant y dyfernir yr achrediad nodedig Canolfan Rhagoriaeth Wella Professionals. O ganlyniad i’r achrediad, bydd y Coleg yn cael pecyn cefnogaeth bwrpasol gan Wella Professionals sy’n cynnwys rhaglenni addysgol creadigol a chynnyrch Wella Professionals.