Newyddion

Llwyddiant Dwbl Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru i Goleg Iâl

March 9, 2012

Mae Coleg Iâl yn falch iawn dros ei ddysgwyr Safon Uwch Charlotte Thomas, sy’n canu’r ffliwt a Naomi Bayley, sacsoffonydd, sy’n ffrindiau gorau ac ill dwy wedi cael cynnig lle i ddilyn cwrs Cerdd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd ym mis Medi.

Mewn proses glyweld drwyadl ym mis Rhagfyr, wynebodd y ddwy gystadleuaeth gref gan fyfyrwyr ledled Cymru a’r DU. Mae’r merched yn llawn cyffro eu bod yn cael parhau â’u hastudiaethau yn y cyfleusterau newydd gwych o’r radd flaenaf yng Nghaerdydd.

“Dewiswyd y ddwy oherwydd eu gwaith caled, eu penderfyniad a’u dawn,” meddai Tim Jones Cydlynydd Rhaglen Cerdd Coleg Iâl.

Mae Coleg Iâl wrthi’n paratoi i agor ei ddrysau i ddarpar ddysgwyr yn ei Noson Gynghori nos Iau 15 Mawrth o 5pm hyd 7pm ac edrychant ymlaen yn fawr i groesawu ymwelwyr i bob ardal o’r Coleg ar y ddau gampws i arddangos ei ganlyniadau gwych a’i gyfleusterau penigamp.