Newyddion

Coleg Iâl â Phencampwyr Rhanbarthol WorldSkills mewn Lletygarwch ac Arlwyo

February 24, 2012

Mae Coleg Iâl yn falch iawn o’i fyfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo, Simon Williams a Ryan Hessian, sydd wedi llwyddo i ennill lle yn rownd derfynol Cymru gyfan yng nghystadleuaeth Sgiliau “Coginio a Gweini” i’w chynnal ym mis Mawrth.

Daeth Simon a Ryan, enillwyr rhanbarthol WorldSkills, i’r brig wrth gystadlu yn erbyn cystadleuwyr rhanbarthol yng Ngholeg Llandrillo. Paratôdd Simon, sy’n fyfyriwr Cymhwyster Galwedigaethol VRQ Lefel 2 mewn Arlwyo a Lletygarwch, bryd tri chwrs i bedwar tra rhoddodd Ryan, sy’n ddysgwr ar gwrs CGC Lefel 3 mewn Arlwyo a Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Lletygarwch ac Arlwyo, wasanaeth blaen y tŷ penigamp.

“Roedd yr amgylchfyd a’r offer yn hollol newydd i ni ac roedd yr awyrgylch yn ddwys,” meddai Simon, sy’n ddirprwy gogydd yn y Felin Ŷd, Llangollen. “Roeddem wrth ein bodd yn ennill.”

Gan ragweld gofynion cwsmeriaid yn ddawnus, ymatebodd Ryan, sy’n ddirprwy gogydd yng Nghastell Rhuthun, i heriau’r diwrnod.. “Edrychwn ymlaen at gyffro’r rownd derfynol genedlaethol,” meddai.

Roedd John Webster, sy’n ddarlithydd yng Ngholeg Iâl, yn falch iawn o berfformiadau Simon a Ryan yn y gystadleuaeth hon sydd mor uchel ei pharch, ac sy’n amlygu’r proffesiynoldeb y gellir ei gyflawni gan ddysgwyr Coleg Iâl.