Newyddion

Llwyddiant Rhanbarthol Coleg Iâl yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru mewn Gwaith Trydan

March 13, 2012

Enillodd Ryan Swannick, y dysgwr yn y gweithle a’r prentis Gosod Trydan Lefel 3 Rownd Ranbarthol y Gogledd yng Ngholeg Llandrillo a bydd yn mynd ymlaen i rownd derfynol Cymru Gyfan yn Abertawe ddiwedd y mis.

Caiff Ryan ei gyflogi gan Lloyds Animal Feeds, ac mae wedi creu argraff ar diwtoriaid Coleg Iâl gyda’i ddiwydrwydd a’i fanwl gywirdeb. Fis Gorffennaf diwethaf, enillodd Ryan gystadleuaeth CK Tools Bright Sparks i golegau pan ddywedwyd mai ef oedd y “myfyriwr llawn amser gorau” ac eisoes mae wedi ei enwebu i gystadlu yn her nodedig nesaf y Cyngor Sgiliau Sector.

“Mae Ryan yn ddysgwr synhwyrol sydd â’r agwedd gywir tuag at lwyddo,” meddai ei hyfforddwr fentor yng Ngholeg Iâl, Sean Broe. “Mae gennym bob hyder yn ei allu.”

Mae Coleg Iâl wrthi’n paratoi i agor ei ddrysau i ddarpar ddysgwyr yn ei Noson Gynghori nos Iau 15 Mawrth o 5pm hyd 7pm ac edrychant ymlaen yn fawr i groesawu ymwelwyr i bob ardal o’r Coleg ar y ddau gampws i arddangos ei ganlyniadau gwych a’i gyfleusterau penigamp. Bydd Magellan Aerospace, JCB ac Airbus UK yn bresennol ar gampws Ffordd y Bers i drafod y cyfleoedd prentisiaeth sydd ar gael.