Newyddion

Coleg Iâl yn derbyn Gwobr Urdd Lifrai Cymru am Ragoriaeth Galwedigaethol bedair blynedd yn olynol

March 12, 2013

Enillodd Sion Lewis, Prentis yng Ngholeg Iâl ar gwrs Lefel 3 Saernïaeth a Gwaith Pren, Wobr Urdd Lifrai Cymru am Ragoriaeth Galwedigaethol.

Cyflwynwyd Gwobr Urdd Lifrai Cymru ar gyfer Gogledd Cymru i Sion yng Nghanolfan Adeiladu a Pheirianneg Iâl gan Dr Denver James o’r Urdd, a oedd yn llawn edmygedd o’r ddawn a’r brwdfrydedd a ddangosodd myfyriwr medrus y Coleg yn ei gyfweliad ar gyfer y Wobr.

“Amlyga Sion rinweddau rhagorol ac eithriadol y mae’n bleser gan Urdd Lifrai Cymru eu cydnabod a’u gwobrwyo,” meddai Dr Denver James.

Dim ond un o bedair gwobr a ddyfernir gan Urdd Lifrai Cymru yn y maes hwn yw’r wobr nodedig i brentisiaid C.I.T.B., a dyfernir gwobrau eraill gan yr Urdd am ragoriaeth ym meysydd y celfyddydau, gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru. Dewiswyd gwaith Sion i ddangos y sgiliau blaenllaw a gyflawnir gan fyfyrwyr Coleg Iâl ac fe’i enwebwyd gan ei diwtor Mike Ward, darlithydd mewn Crefftau Pren yng Ngholeg Iâl.

“Mae Sion wedi dangos ymrwymiad parhaus i’w yrfa ac amlyga ddawn dwylo, cywirdeb a manylder caboledig sy’n ei osod ar wahan i’w gyfoedion,” meddai’r tiwtor Mike.

Hyfforddwr fentor Sion, Noel Robertson o CITB, sy’n pontio ei gydbwysedd gwaith/astudio ac mae’n falch bod Sion wedi galluogi Coleg Iâl i ennill y clod blynyddol uchel ei pharch hon am y bedwaredd flwyddyn yn olynol dros Ogledd Cymru.

“Carwn ddiolch i Urdd Lifrai Cymru am eu cefnogaeth wrth helpu i ysgogi myfyrwyr i ymgeisio am ragoriaeth yn eu maes,” meddai Noel.

Mae Sion yn rhannu ei angerdd am waith pren a saernïaeth gyda’i Dad, Mark yn mae bellach yn cydweithio ag ef ym musnes y teulu: Mark Lewis a’i Fab, Contractwyr Saernïaeth ac Adeiladu, Clocaenog, Rhuthun. Arddangosa wobr Sion ymrwymiad arbenigol i grefftau eu diwydiant gan Mark Lewis a’i Fab.