Newyddion

Cacen Pudsey’n Wobr Raffl Coleg Iâl er budd Plant mewn Angen

November 16, 2012

Cododd myfyrwyr a staff Coleg Iâl y cyfanswm nodedig o £120.00 er budd Plant mewn Angen trwy werthu tocynnau raffl mewn deuddydd.

Y wobr oedd cacen Pudsey a gafodd ei wneud a’i addurno gan staff a myfyrwyr adran lletygarwch ac arlwyo Coleg Iâl. Tynnwyd y tocyn buddugol gan yr Is-bennaeth Carmel Munnelly yn Nerbynfa Coleg Iâl yng ngŵydd deiliaid tocynnau cyffrous iawn a oedd yn llawn disgwyliad. Yr enillydd lwcus oedd Ingrid Bibby, aelod o Dîm Gweinyddu Coleg Iâl, ac roedd ar ben ei digon.