Newyddion

Cymwysterau Darlledu Radio Coleg Iâl yn Rhannu Gwybodaeth!

January 27, 2012

Cafodd Kerry Maule, myfyriwr Coleg Iâl, ei rhaglen radio ei hun ar orsaf radio Calon FM, gan ehangu gwrandawyr i’r cyflwynydd ifanc addawol hon.

Enillodd Kerry Dystysgrif Agored mewn Darlledu ar y Radio yng Ngholeg Iâl ac mae wedi diddanu ei chynulleidfa radio ar yr awyr gyda Radio Coleg Iâl dros y deuddeg mis diwethaf. Caiff Radio Coleg Iâl ei ddarlledu yn y Coleg drwy gyfrwng eu rhyngrwyd, ond bellach bydd newyddion a barn Kerry yn ymestyn yn ehangach o amgylch y dref o orsaf radio gymunedol Wrecsam sydd wedi ei leoli ym Mhrifysgol Glyndŵr.

“Mae Radio Coleg Iâl yn sbardun delfrydol i fyd radio ac rwy’n falch iawn bod modd gwrando ar Kerry bellach ledled Wrecsam, ac nid ar Radio Coleg Iâl yn unig,” meddai Rheolwr yr Orsaf Radio, Brian Cullen.

Llun: Kerry Maule yn stiwdio Radio Coleg Iâl.