Newyddion

Cwiltiau Coleg Iâl yng Nghystadleuaeth Colegau De Orllewin Cymru

November 2, 2012

Dangosodd myfyrwyr Celf a Dylunio Lefel 3 Coleg Iâl (yn y llun), sef Siwan, Laura, Nia, Adrian ac Isabel, gynlluniau cwiltiau gyda balchder cyn iddynt gael eu hanfon i gystadlu yng nghystadleuaeth Colegau De Orllewin Cymru a gaiff eu harddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru’r mis hwn.

Gyda’r thema “mudo”, cynhelir y gystadleuaeth mewn partneriaeth â Jen Jones o Ganolfan Cwiltiau Cymru yn Llambed. Mae’r gystadleuaeth yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau dylunio, ffasiwn a thecstilau i ymateb drwy gynllunio cynnyrch neu greu gwaith celf. Bydd yr ymgais “ddylunio” llwyddiannus yn cael ei atgynyhyrchu i’w werthu yn siop yr amgueddfa.

Bellach mae cwiltiau Iâl i’w gweld gyda’r ymgeision eraill yn yr Oriel Tecstilau yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru trwy gydol mis Tachwedd.
Datblygodd ymgeiswyr Iâl, Isabel Schwarz, Jess Pardoe, Beth Roberts, a Siwan Newcombe ac Adrian Hylka, Nia Humphreys a Laura Evans eu dyluniadau cwiltiau wedi cryn bendroni:

Adleisiodd prosiect cwilt Adrian, Nia a Laura thema yr oeddynt wedi ei brofi ar ymweliad blaenorol â gosodiad celf Antony Gormley ‘Lle Arall/Another Place’, gan gysylltu thema pobl yn gadael eu mamwlad i chwilio am well bywyd. Canolbwyntioddh eu hymchwil ar y mudwyr Cymreig a aeth i Batagonia, De America yn ogystal â diwylliant yr Amish. Gwnaethant ddefnyddio amrywiaeth o symbolau Cymreig i amlygu eu meddyliau a’u teimladau ar fudo…*

Penderfynodd Izzy, Jess, Beth a Siwan i ymchwilio’n fwy penodol i’r cysylltiadau rhwng Patagonia a Chymru. Roedd cwiltiau Cymreig yn ddylanwad mawr, gan iddynt ymweld ag Amgueddfa Wlân Cymru a gweld y peiriannau a ddefnyddiwyd i wneud defnyddiau yn ogystal ag enghreifftiau a gafodd eu harddangos yna. Pobl a fudodd oedd eu cysyniad allweddol….*