Newyddion

Llwyddiant Elusennol Myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus Coleg Iâl

January 10, 2013

Ymhyfryda Goleg Iâl yn ei fyfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus sydd wedi gweithio’n ddiwyd er budd elusennau ers mis Medi ac wedi codi bron i £4,000.
{image_1}
Creodd myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoddus Lefel 1 Coleg Iâl argraff gref ar eu tiwtoriaid a’u cyfoedion wrth bedalu’n nerthol mewn reid feics noddedig anhygoel 24 awr o hyd. Llwyddodd y tîm egnïol i gasglu dros £600 i gronfa uchel ei pharch y Coleg, Her Affrica.

Yn ystod yr un cyfnod, bachodd myfyrwyr lefel 2 ar y cyfle i wneud naid heriol noddedig oddi ar glogwyn fel rhan o’u hastudiaethau preswyl, gan ychwanegu dros £1,000 i’r un elusen. Gall casgliadau noddedig ychwanegol roi cyfanswm o tua £2,000 yn dilyn dim ond dau weithgaredd elusennol cyffrous.

“Mor feddylgar am y cyhoedd ag erioed, ymddengys bod ein myfyrwyr yn codi’r targed bob blwyddyn,” meddai Alan Lowry, Cydlynydd Rhaglen Gwasanaethau Cyhoeddus Coleg Iâl, yn llawn balchder. “Ynghyd â’r gwaith a wnaed dros y Lleng Brydeinig, mae’r canlyniadau’n wych.”

Ym mis Tachwedd, cerddodd dysgwyr Gwasanaethau Cyhoeddus ledled tref Wrecsam ac ar hyd goridorau’r Coleg gan gasglu cyfanswm o £1837.08 er budd Apel y Pabi’r Lleng Brydeinig.