Newyddion

Lle Amlwg i Goleg Iâl yng Ngwobrau Xposure

March 12, 2013

Sicrhaodd myfyriwr trin gwallt Coleg Iâl, Jennifer Matthews, ei lle yng Ngwobrau Xposure Wella ym Manceinion ym mis Ebrill.

Rhoddwyd y dasg i Jennifer, sy’n byw yn Tattenhall, ger Caer, i greu toriad a lliw hynod fasnachol a thynnu ei lun i’w gyflwyno i’r gystadleuaeth uchel ei pharch. Dengys dewisiad ei gwaith y safonau uchel a gyflawnir yn rheolaidd gan ddysgwyr Iâl flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Bellach, bydd Jennifer yn un o 80 o ddysgwyr a fydd yn cynrychioli eu colegau mewn 4 o leoliadau rhanbarthol. Bydd pob cystadleuaeth rhanbarthol yn herio 20 o ddysgwyr i ymgiprys yn fyw trwy arddangos eu sgiliau i ailgreu eu golwg buddugol am doriad a lliw hynod fasnachol.

“Mae annog ymgeisio yn y cystadlaethau sgiliau hyn yn datblygu dysgwyr i safon cymhwysedd uchel iawn yn gynnar yn natblygiad eu gyrfaoedd ac mae’n rhoi llwyfan i’r dysgwyr i ddangos eu doniau sy’n blodeuo,” meddai Julie Guzzo, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwallt a Harddwch Coleg Iâl.

Cynhelir Gwobrau Xposure Wella bob blwyddyn. Mae’r gystadleuaeth i fyfyrwyr trin gwallt wedi ei dargedu ar gyfer myfyrwyr sy’n gweithio tuag at gymhwyster NVQ Lefel 2 neu Lefel 3 mewn Trin Gwallt. Mae’r her yn agored i fyfyrwyr o unrhwy goleg neu ddarparwr dysgu ac mae’n llwyfan i ddysgwyr arddangos doniau a sgiliau sy’n brysur flodeuo.