Newyddion

Fe’u Gwelsoch Gyntaf yng Ngholeg Iâl!

March 23, 2012

Mae myfyrwyr Coleg Iâl sydd ar eu hail flwyddyn ar gwrs Diploma Estynedig BTEC yn y Celfyddydau Perfformio yn dathlu llwyddiannau digynsail wrth i nifer digyffelyb o’i fyfyrwyr lwyddo i ennill lleoedd yn rhai o ysgolion dawns a drama mwyaf blaenllaw’r wlad.

Mae myfyrwyr Coleg Iâl sydd ar eu hail flwyddyn ar gwrs Diploma Estynedig BTEC yn y Celfyddydau Perfformio yn dathlu llwyddiannau digynsail wrth i nifer digyffelyb o’i fyfyrwyr lwyddo i ennill lleoedd yn rhai o ysgolion dawns a drama mwyaf blaenllaw’r wlad.

Daw cyfle i gael cipolwg ar ddoniau blagurol dysgwyr Coleg Iâl sy’n cael clyweliadau yn y sefydliadau uchel eu parch hyn yn Wrecsam ym mis Mai. Ar hyn o bryd, mae myfyrwyr ail flwyddyn y Celfyddydau Perfformio sy’n dilyn cwrs Diploma Estynedig BTEC yn y Celfyddydau Perfformio yn ymarfer y sioe gerdd ‘Spend, Spend, Spend’ sydd wedi ei seilio ar stori Viv Nicholson a’i gŵr Keith a enillodd ffortiwn ar y pyllau pêl-droed yn 1961 a gwario’r cwbl.

Paratowch i gadw golwg am griw anrhydeddus Iâl gan gynnwys Stuart Bold o Acton, Wrecsam a fydd efallai’n derbyn cynnig gan Ysgol Berfformio East 15 er ei fod yn aros am ailglyweliadau gan Brifysgol Fetropolitan Manceinion a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd. Yn yr un modd, mae Joe Roberts, 18 oed, o Goed-y-Glyn, Wrecsam wedi cael cynnig lle yn Ysgol Lleferydd a Drama Rhydychen gyda’i drydydd clyweliad yn RADA i’w chynnal yn fuan.

“Mae’r gystadleuaeth yn cynyddu bob blwyddyn gyda’r cyfle am le yn fach iawn, felly mae’r ffaith fod cynifer o fyfyrwyr wedi cael cynigion yn adlewyrchu’r doniau sydd yng Ngholeg Iâl a’r gymuned leol yn ei chyfanrwydd,” meddai Frazer Ormonroyd, Darlithydd mewn Dawns a Theatr Gerdd yng Ngholeg Iâl. “Edrychaf ymlaen at waith bendigedig ganddynt yn eu cynhyrchiad diwedd blwyddyn.”

Mae rhagor o lwyddiannau yn y maes perfformio gan gynnwys Elena Valentine o Landegla, sy’n mynd i astudio actio mewn ffilmiau yn yr Academi Celf Byw ac Wedi’i Recordio (Academy of Live and Recorded Arts). Bydd Michael Jones, 18 oed, o Higher Kinnerton yn parhau â’i astudiaethau theatr gerdd gydag ysgoloriaeth lawn i Goleg Stella Mann. Llwyddodd Alex Hunt o Gei Connah yn ei glyweliad i Ysgol Hammond yng Nghaer. Bydd Phillipa Lewis o Forras, Wrecsam yn cael clyweliad cyn hir gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru wedi iddi eisoes gael ei galw’n ôl gan Brifysgol Fetropolitan Manceinion a Rose Bruford. Llwyddodd Emily Baker o Forras yn ei chlyweliad gydag academi Phil Winston ym Mlackpool ac mae ganddi ragor o glyweliadau yn ei dyddiadur.

Mae yna obeithion lu am astudio’r celfyddydau perfformio yn y brifysgol, yn amodol ar ennill graddau digonol. Gobaith Hannah Ward-Jones o Acton a Rebecca Dwerryhouse o’r Wyddgrug yw astudio perfformio dawns a theatr gerdd yng Nghumbria.

Dywedir bod “Spend, Spend, Spend” yn sioe arbennig o dda gyda digon o hiwmor naturiol y gogledd a llawer o ddwyster. Caiff ei berfformio yn Theatr Iâl o nos Fawrth 28 Mai hyd nos Wener 1 Mehefin am 7pm. Os hoffech neilltuo tocynnau, cysylltwch â’r swyddfa docynnau ar 01978 355704 EST: 2701

Daw cyfle i gael cipolwg ar ddoniau blagurol dysgwyr Coleg Iâl sy’n cael clyweliadau yn y sefydliadau uchel eu parch hyn yn Wrecsam ym mis Mai. Ar hyn o bryd, mae myfyrwyr ail flwyddyn y Celfyddydau Perfformio sy’n dilyn cwrs Diploma Estynedig BTEC yn y Celfyddydau Perfformio yn ymarfer y sioe gerdd ‘Spend, Spend, Spend’ sydd wedi ei seilio ar stori Viv Nicholson a’i gŵr Keith a enillodd ffortiwn ar y pyllau pêl-droed yn 1961 a gwario’r cwbl.

Paratowch i gadw golwg am griw anrhydeddus Iâl gan gynnwys Stuart Bold o Acton, Wrecsam a fydd efallai’n derbyn cynnig gan Ysgol Berfformio East 15 er ei fod yn aros am ailglyweliadau gan Brifysgol Fetropolitan Manceinion a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd. Yn yr un modd, mae Joe Roberts, 18 oed, o Goed-y-Glyn, Wrecsam wedi cael cynnig lle yn Ysgol Lleferydd a Drama Rhydychen gyda’i drydydd clyweliad yn RADA i’w chynnal yn fuan.

“Mae’r gystadleuaeth yn cynyddu bob blwyddyn gyda’r cyfle am le yn fach iawn, felly mae’r ffaith fod cynifer o fyfyrwyr wedi cael cynigion yn adlewyrchu’r doniau sydd yng Ngholeg Iâl a’r gymuned leol yn ei chyfanrwydd,” meddai Frazer Ormonroyd, Darlithydd mewn Dawns a Theatr Gerdd yng Ngholeg Iâl. “Edrychaf ymlaen at waith bendigedig ganddynt yn eu cynhyrchiad diwedd blwyddyn.”

Mae rhagor o lwyddiannau yn y maes perfformio gan gynnwys Elena Valentine o Landegla, sy’n mynd i astudio actio mewn ffilmiau yn yr Academi Celf Byw ac Wedi’i Recordio (Academy of Live and Recorded Arts). Bydd Michael Jones, 18 oed, o Higher Kinnerton yn parhau â’i astudiaethau theatr gerdd gydag ysgoloriaeth lawn i Goleg Stella Mann. Llwyddodd Alex Hunt o Gei Connah yn ei glyweliad i Ysgol Hammond yng Nghaer. Bydd Phillipa Lewis o Forras, Wrecsam yn cael clyweliad cyn hir gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru wedi iddi eisoes gael ei galw’n ôl gan Brifysgol Fetropolitan Manceinion a Rose Bruford. Llwyddodd Emily Baker o Forras yn ei chlyweliad gydag academi Phil Winston ym Mlackpool ac mae ganddi ragor o glyweliadau yn ei dyddiadur.

Mae yna obeithion lu am astudio’r celfyddydau perfformio yn y brifysgol, yn amodol ar ennill graddau digonol. Gobaith Hannah Ward-Jones o Acton a Rebecca Dwerryhouse o’r Wyddgrug yw astudio perfformio dawns a theatr gerdd yng Nghumbria.

Dywedir bod “Spend, Spend, Spend” yn sioe arbennig o dda gyda digon o hiwmor naturiol y gogledd a llawer o ddwyster. Caiff ei berfformio yn Theatr Iâl o nos Fawrth 28 Mai hyd nos Wener 1 Mehefin am 7pm. Os hoffech neilltuo tocynnau, cysylltwch â’r swyddfa docynnau ar 01978 355704 EST: 2701