Newyddion

Myfyriwr y Celfyddydau Perfformio Coleg Iâl yn mynd i RADA

May 18, 2012

Cafodd dysgwr y celfyddydau perfformio yng Ngholeg Iâl Joe Roberts, 18 oed, o Goed-y-Glyn, Wrecsam, glyweliadau llwyddiannus i gael lle yn RADA a bydd yn ymddangos ym mherfformiad theatrig y Coleg y mis hwn, sef “Spend, Spend, Spend”. PEIDIWCH Â’I FETHU!

Yn sioe ragorol gyda digon o hiwmor y gogledd ynddo a llawer o bathos, bydd Joe’n perfformio gyda’i dîm eithriadol o berfformwyr yn Theatr Iâl o ddydd Mawrth 28 Mai hyd ddydd Gwener 1 Mai am 7pm, felly os ydych yn dymuno neilltuo tocynnau, cysylltwch â swyddfa docynnau Iâl ar 01978 355704 EST: 2701

Mae myfyrwyr Ail Flwyddyn Diploma Estynedig BTEC yn y Celfyddydau Perfformio Coleg Iâl yn dathlu llwyddiannau heb eu tebyg wrth i’r nifer mwyaf erioed o fyfyrwyr lwyddo i gael lleoedd yn rhai o brif ysgolion drama a dawns y wlad.

Daw cyfle i gael cipolwg ar holl ddoniau eginol dysgwyr Coleg Iâl sydd wedi bod yn cael clyweliadau mewn sefydliadau uchel eu parch wrth i’r sioe agor. Mae r myfyrwyr Ail Flwyddyn Diploma Estynedig BTEC yn y Celfyddydau Perfformio bellach yn cynnal eu hymarferion olaf ar gyfer ‘Spend, Spend, Spend’, bywgraffiad cerddorol am yr enillydd ar y pyllau pêl-droed, Viv Nicholson, a enillodd ffortiwn yn ôl yn 1961 gyda’i gŵr Keith, ac yna gwario’r cwbl.

Byddwch yn barod i edrych ar enwogion Iâl gan gynnwys Stuart Bold o Acton, Wrecsam a fydd efallai’n derbyn cynnig gan Ysgol Actio East 15 er ei fod yn dal i aros am glyweliadau adalw i Brifysgol Fetropolitan Manceinion a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

“Rydym wirioneddol yn falch dros Joe a’n myfyrwyr i gyd; cynydda’r gystadleuaeth bob blwyddyn ac mae’r gobaith o gael llefydd yn fach iawn, felly mae’r ffaith bod cynifer o’r myfyrwyr wedi cael llefydd yn amlygu dyfnder y doniau sydd yng Ngholeg Iâl ac yn y gymuned leol yn ei chyfanrwydd,” meddai Frazer Ormonroyd, Darlithydd mewn Dawns a Theatr Gerdd yng Ngholeg Iâl. “Rwyf wir yn edrych ymlaen at waith arbennig iawn ganddynt yn eu cynhyrchiad diwedd y flwyddyn.”

Rhai o’r hanesion llwyddiant pellach ym myd perfformio yw Elena Valentine o Landegla, sy’n mynd i astudio actio mewn ffilmiau yn yr Academi Celf Byw ac Wedi’i Recordio/Academy of Live and Recorded Arts; bydd Michael Jones, 18 oed, o Higher Kinnerton yn parhau â’i astudiaethau mewn theatr gerdd gydag ysgoloriaeth lawn i goleg Stella Mann; llwyddodd Alex Hunt o Gei Connah yn ei glyweliadau i Ysgol Hammond, Caer; bydd Phillipa Lewis o Borras, Wrecsam yn cael clyweliad cyn hir i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru wedi iddi eisoes gael ei galw’n ôl gan Brifysgol Fetropolitan Manceinion a Rose Bruford; llwyddodd Emily Baker o Borras yn ei chlyweliad gydag academi Phil Winston ym Mlackpool ac mae ganddi ragor o glyweliadau i ddod yn ei dyddiadur.

Hefyd, mae yna obeithion mawr i astudio’r celfyddydau perfformio yn y brifysgol, yn amodol ar ennill y graddau priodol. Mae Hannah Ward-Jones o Acton a Rebecca Dwerryhouse o’r Wyddgrug yn gobeithio astudio perfformiadau dawns a theatr gerdd, yn ôl eu trefn, yng Nghumbria.