Newyddion

Cynnydd Llwybrau at Brentisiaeth Coleg Iâl

October 10, 2012

Llwyddodd dau fyfyriwr moduro lefel dau Coleg Iâl i ymestyn eu llwybrau at brentisiaeth gan godi gêr i fod yn ddysgwyr diwrnod astudio lefel tri.

Cafodd safon gwaith prentisiaid modurol Coleg Iâl gryn argraff ar gyflogwyr y prentisiaid wrth i saith o fyfyrwyr Llwybrau at Brentisiaeth gael swyddi’n lleol. Ymysg y pencampwyr modurol – y brodyr Jack a Tom Kamperman a’u cyflogwyr sy’n llawn canmoliaeth am y cynllun a alluogodd iddynt rannu ac arbrofi gyda syniadau newydd yn y diwydiant wrth iddynt gael profiad ymarferol gwerthfawr ac archwilio materion go iawn.

“Datblygodd hyder Jack wrth wneud gwaith ar ei ben ei hun, gweithiodd Llwybrau at Brentisiaeth yn dda i Jack a choleg yw’r ffordd ymlaen yn bendant,” meddai Dave Barlow o D&G Auto Services.

Gweithia Jack Kamperman, 18 oed, i D & G Auto Services yn Wrecsam. Ynghynt yn y flwyddyn, enillodd Jack y Wobr Efydd yn rownd derfynol Sgiliau Cerbydau Modur Cymru Gyfan yn ogystal â dod yn ail yn rowndiau rhanbarthol Gogledd a Chanolbarth Cymru. Cyflogir ei frawd Tom, 21 oed, yn lleol gan gwmni Autotec sydd o’r farn bod dull o ddysgu ar y cyd gwirioneddol yn gweithio.

“Welaf i ddim bai ar agwedd Tom tuag at waith – 10 allan o 10. Helpodd y rhaglen Llwybrau at Brentisiaeth y ddau ohonom; mae gennyf brentis gweithgar, gwybodus a chafodd Thomas brofiad gwerthfawr mewn gweithdy,” meddai Lee, y cyflogwr o Autotec.

Mae dilyniant i lefel 3 ar gyfer myfyrwyr Llwybrau at Brentisiaeth o ganlyniad i lwyddiant ar ddiploma lefel 2 mewn cynnal a thrwsio cerbydau; lefel 2 mewn gweithredu a chynnal cerbydau trydan hybrid; hawliau a chyfrifoldebau cyflogwyr; cyflwyniad i dechnolegau carbon isel; anghenion gwasanaeth cwsmeriaid; defnyddio offer ocsi-asetylen yn ddiogel; lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru.