Newyddion

Coleg Iâl yn Agor Drysau i Ŵyl Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

January 20, 2012

Croesawa Goleg Iâl ei Gynllun Cydraddoldeb a’i Gynllun Gweithredu newydd wrth agor ei ddrysau i Ŵyl Cydraddoldeb ac Amrywiaeth arloesol i’w chynnal ddydd Mercher 29 Chwefror rhwng 10am a 4pm ar y ddau gampws.

Efallai mai’r cyntaf o’i fath yn yr ardal fydd y digwyddiad, ac estynnir gwahoddiad i bawb i rannu dealltwriaeth am wahaniaethau ein gilydd. Gall myfyrwyr, staff ac ymwelwyr ymuno mewn profiadau gweithdy AM DDIM gan gynnwys myfyrio ar waith, hwyl efo iaith arwyddion neu hyd yn oed ddysgu rhythmau cyffrous mewn Drymio Samba ochr yn ochr â gweithgareddau diddorol a heriol eraill.

Mae rhaglenni’r digwyddiad eisoes wedi eu dosbarthu o amgylch y dref ac maent ar gael mewn llyfrgelloedd lleol i amlygu rhestr o’r sesiynau gweithdy ledled y Coleg y gellir neilltuo lle ynddynt ymlaen llaw. Ym “marchnadfa” Iâl, lleolir stondinau’n cynnwys Age Cymru, Cymorth i Ferched, BAWSO ac Eglwysi Wrecsam a fydd yn barod i gyfnewid gwybodaeth a rhannu gwerthoedd.

“Rydym yn llawn cyffro ein bod yn arwain y ffordd mewn gweithrediadau cydraddoldeb ac amrywiaeth cadarnhaol yn y sector addysg bellach ac yn dangos cymaint o hwyl a chyffro sydd i’w gael mewn trafodaethau, cyflwyniadau a gweithdai gan gynnwys Traws Bobl ac Addysg, dinasyddiaeth fyd-eang, cydraddoldeb, masnach deg yn ogystal â dawns i ddatblygu eich creadigrwydd”, meddai Elane Roberts, Cydlynydd Cydlyniad Cymunedol a Chymdeithasol Coleg Iâl.

Yn rhan o’r hwyl bydd arddangosiadau Coginio Byw i’w gwylio a blasu ynghyd â chelf gydweithredol i annog rhyngweithio gyda gwahoddiad i wneud “Baneri Amrywiaeth” wrth greu hunanbortread mewn pwythau gan ddefnyddio peiriant cwiltio hirfraich Iâl. Bydd cyfleoedd ymarferol ar gael i ddod i delerau â thasgau adeiladu a phaentio a phapuro a diogelwch trydan yn y cartref ynghyd â dysgu dawnsio a datblygu sgiliau ieithyddol. Mae’n bwysig neilltuo lle cyn 10 Chwefror rhag ofn cael eich siomi. Ffoniwch 01978 316429 a lawrlwythwch raglen o http://www.ial-wrecsam.ac.uk