Newyddion

DARLITHYDD EWINEDD COLEG IÂL MEWN “SGARMES SCRATCH”

October 22, 2012

Bydd dysgwyr Coleg Iâl yn manteisio ar awgrymiadau proffesiynol gan eu darlithydd ewinedd, Samantha Raybould, sydd wedi bod yn ymestyn ei sgiliau arbenigol mewn cystadleuaeth ryngwladol flynyddol – “Sgarmes Scratch” – a gynhelir gan un o brif gylchgronau ewinedd y diwydiant.

Mae “Scratch” yn annog dysgwyr a phobl broffesiynol fel ei gilydd i weld pa mor bell allan nhw fynd wrth gyflwyno gwaith sydd, yn eu barn nhw, yn briodol ar gyfer tudalen flaen eu cylchgrawn. Y thema eleni oedd ‘Anything Goes’ a gwelwyd gwaith Samantha yn rhifyn mis Hydref ochr yn ochr ag ymgeision eraill o ledled y byd. Roedd ei golwg hi yn grai a chyfoes.

‘Roeddwn eisiau gwir ymdeimlad ddinesig i’r golwg hwn, bron fel petai fy model yn anifail gwyllt,” meddai Samantha. “Aethom i saethu ar leoliad ym Moss a bûm yn gweithio gyda’r ffotograffydd proffesiynol Sue McGrane, sy’n gyn-fyfyriwr Iâl, ac fe dynnodd hi luniau anhygoel. Gwyddwn ar unwaith mai hwn fyddai fy ymgais i’r gystadleuaeth’

Gweithiodd Samantha ar greu’r edrychiad trawiadol hwn dros yr haf gan rag-baratoi ewinedd hir stiletto a edrychai’n debyg i grafangau. Rhoddwyd yr ewinedd ymlaen ar y diwrnod gyda cholur a gwallt wedi’i steilio’n unigryw i greu edrychiad gwirioneddol anhygoel.

“Roedd yn waith caled, ond fe wnes i fwynhau’n fawr,” meddai Samantha. “Creodd fy model y syniad o anifail gwyllt yr oeddwn yn chwilio amdano gan hefyd ddangos elfen o fregusder.”

Gan fanteisio ar y profiad, ym mis Rhagfyr bydd dysgywr Coleg Iâl yn gweld sut beth yw cystadlu pan fyddant yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn cystadlaethau estyniadau ewinedd a chelf ewinedd i nodi darpar ymgeiswyr ar gyfer cystadleuaeth Sgiliau’r DU y flwyddyn nesaf. Gan ddefnyddio delweddau anifeiliaid i’w hysbrydoli, gobaith Samantha yw y byddant oll yn mynd â’u creadigrwydd i’r lefel nesaf ar gyfer y gystadleuaeth gyda thema ffantasi. Mae’r criw eisoes yn taflu syniadau o gwmpas a rhagwelir cystadleuaeth cyffrous arall.