Newyddion

Dathlu Perfformiadau Cerdd

January 24, 2013

Cafodd myfyrwyr Cerdd Safon UG ac Uwch Coleg Iâl yn ogystal â Chôr a Band Iâl brofiadau perfformio ychwanegol wrth roi adloniant mewn lleoliadau o amgylch yr ardal dros gyfnod yr Ŵyl.
{image_1}
Dathlodd gwrandawyr gwerthfawrogol ddoniau cerddorol eithriadol a gyflwynwyd gan fyfyrwyr Coleg Iâl yng Nghlwb Dydd Mawrth Bradle, Capel y Groes, Sefydliad y Merched Penyffordd, Clwb Cino Eglwys y Drindod, Cartref Preswyl Linden House, Prifysgol Glyndŵr, Eglwys San Silyn a chyngerdd ar ran y Rotari yng Nghanolfan Catrin Finch gyda Chôr Ysgol Gynradd Marchwiel.
“Mae’r pwysau ychwanegol o wersi, sesiynau adolygu ac arholiadau ar ddysgwyr Cerdd yn ei gwneud hi’n anodd iawn cadw’r Band a’r Côr gyda’i gilydd ar adegau,” meddai Tim Jones, Darlithydd Cerdd. “Edmygais yr ymdrech ychwanegol a wnaed gan y myfyrwyr, bu derbyniad da i’w sioeau yn yr holl ddigwyddiadau a gynhaliwyd.”