Newyddion

Llyfrgellydd Coleg Iâl yn Ennill Gradd Meistr

January 9, 2013

Mae Maria Lewis, Llyfrgellydd Coleg Iâl, sydd eisoes yn Aelod o Gymdeithas Seicolegol Prydain, wedi ennill gradd Meistr mewn Gwybodaeth a Rheoli Llyfrgelloedd.
{image_1}
Gan ymhyfrydu yn llwyddiant Maria, cofleidiodd Coleg Iâl ei gwybodaeth mewn e-ddiogelwch wrth iddi gael ei phenodi’n Llysgennad Asiantaeth Ecsbloetiaeth Plant a Diogelwch Plant Ar-lein/Child Exploitation and Online Protection Agency Ambassador (CEOP) dros y Coleg. Cynhelir sesiynau galw heibio ar E-ddiogelwch gan Maria yng Nghanolfan Adnoddau Dysgu Iâl, lle bydd yn cynnig cyngor ac arweiniad gwerthfawr i fyfyrwyr a’i chydweithwyr.

“Mae craffter Maria a’i pharodrwydd i rannu ei harbenigedd yn wir ysbrydoliaeth i staff a myfyrwyr,” meddai Pennaeth Coleg Iâl, Dhesi.

Gan roi cymorth o’r radd flaenaf i fyfyrwyr Coleg Iâl, mae llwyddiant Maria yn ennill gradd Meistr wedi rhoi gwybodaeth drylwyr iddi ar godio gwefannau, rheolaeth, rhifnodau llyfrgelloedd, rheoli prosiectau a gwaith ymchwil.

Wrth gydnabod heriau cydbwysedd bywyd-gwaith, mae Maria’n awyddus i gydnabod yr anogaeth hael a’r gefnogaeth a gafodd yn ystod ei hastudiaethau gan ei gŵr, Kelvin, a’i meibion Tim a Calum yn ogystal â’i chydweithwyr, yn enwedig pan fu farw ei mam ychydig cyn iddi gwblhau’r cwrs.

“Roedd yn rhaid i mi orffen yr hyn a ddechreuais er mwyn Mam,” gwena’r Maria bendefynol. “Rwyf wedi gwir werthfawrogi cefnogaeth pawb, yn enwedig Kelvin, a’m cadwodd i fynd drwy’r amser.”

Dechreuodd Maria yng Ngholeg Iâl fel cynorthwyydd llyfrgell ym 1999 gyda gradd mewn seicoleg. Yn eiriolwr dros ddysgu gydol oes, mae wedi mwynhau astudio ochr yn ochr â’i gwaith. Mae Maria, y myfyriwr ymroddedig, bellach yn parhau i astudio ac yn dilyn cwrs ILM Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth yng Ngholeg Iâl.