Newyddion

Darlithydd Coleg Iâl yn ennill Gwobr Ymarferydd Digidol NIACE

December 10, 2012

Mae Coleg Iâl yn falch iawn o Steve Bellis, ei ddarlithydd dweud straeon digidol sydd wedi ennill Gwobr Ymarferydd Digidol NIACE am waith rhagorol gyda Dysgwyr sy’n Oedolion.

Cyflwynwyd y Gwobrau mewn seremoni arbennig ym Media City, Salford gan Mark Thompson, cyflwynydd The One Show. Roedd Steve yn un o ddim ond tri enillydd a ddewiswyd ledled Cymru a Lloegr fel un a oedd wedi dangos dulliau eithriadol o wneud dysgu’n hygyrch, yn ymgysylltiol ac yn arloesol.

“Dengys y Wobr fod gostyngiad yn y rhwystrau i ddysgu,” meddai Steve. “Mae dathlu llwyddiannau dysgwyr sydd newydd eu hysbrydoli yn ein gwneud yn falch iawn.”

Mae’r Wobr yn ategu cydnabyddiaeth ddiweddar y Coleg mewn Addysgu a Dysgu ac yn cyd-ddigwydd â llwyddiant y cydweithiwr Mark Parsons, Rheolwr Arlwyo a Lletygarwch Coleg Iâl, a dderbyniodd wobr yr wythnos hon am “Dechnolegau Symudol, Newydd ac Arloesol yn y Dosbarth.”
Bu Steve Bellis yn gweithio ar ddweud straeon digidol fel prosiect dysgu yn y gymuned am dros wyth mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae Steve wedi helpu i ddatblygu dros 1000 o straeon gan aelodau’r gymuned.

Steve oedd ar flaen y gad yng Ngholeg Iâl ar ddefnyddio dweud straeon digidol, gan droi’r dechnoleg hon yn asiant grymus o ran newid. Trwy gyfrwng ei waith, mae wedi galluogi oedolion yn y gymuned i ddatblygu cysylltiadau â chyrsiau yn y coleg a chreu eu tystiolaethau personol eu hunain ynghylch eu profiadau yn eu bywydau bob dydd. Oherwydd cydlyniant gofalus Steve, mae dweud straeon digidol wedi ehangu ymysg pobl dros 55 mlwydd oed mewn cymunedau sy’n anodd mynd atynt, un o grwpiau blaenoriaeth Llywodraeth Cymru.

Mae’r Gwobrau Ymarferydd Digidol gan NIACE, a noddwyd gan y Gwasanaeth Gwella Dysgu a Sgiliau a’r Asiantaeth Ariannu Sgiliau, yn wobr newydd i diwtoriaid sydd wedi gwneud dysgu oedolion yn fwy hygyrch, cysylltiol ac arloesol trwy ddefnyddio technoleg.