Newyddion

Darlithydd Coleg Iâl yn Archwilio Diwylliannau’r Byd

September 13, 2012

Bydd myfyrwyr celf a dylunio Coleg Iâl yn ehangu eu gorwelion gydag adnoddau o ffynonellau byd-eang, diolch i’r cydlynydd astudiaethau hanesyddol a chyd-destunnol, Julia Strong.

Am fis dros wyliau’r haf, ymwelodd Julia, y tiwtor ymroddedig, â Japan, Awstralia a Bali i ymchwilio i ddiwylliannau’r byd ar gyfer thema Coleg Iâl dros dymor yr hydref, sef “cartref”,

Gan fanteisio ar brofiadau unigryw a chasglu adnoddau reithriadol ar ei theithiau anhygoel, cyfarfu Julia â Geisha yn chwarter Gion o Kyoto, cafodd bryd o fwyd a seremoni de draddodiadol yng nghartref teulu Japaneaidd yn ogystal â chrwydro fforest law Mossman Gorge yng nghwmi tywysydd o dras Aborigine yn Awstralia.

Cafodd y gweithdai celf a chrefft a’r temlau godidog ar ynys baradwysaidd Bali eu disgrifio’n “anhygoel” ganddi, a chasglodd Julia wrthrychau, cerddoriaeth a gwisgoedd ar ei theithiau i’w defnyddio mewn sesiynau dysgu gwefreiddiol yn y coleg.

“Rwy’n awyddus i annog myfyrwyr i fod yn fwy ymwybodol am ddiwylliannau gwahanol ac i fanteisio ar fy mhrofiadau i drwy eu rhannu yn eu dysgu,” meddai Julia. “Rwyf eisiau eu hysbrydoli i deithio a gwneud darganfyddiadau drostynt eu hunain.”

Creodd Julia Flog teithio gyda darluniau cyfoethog o’r enw ‘Julia’s Home from Home travels’ i alluogi cydweithwyr a myfyrwyr i rannu ei thaith fyd-eang mis o hyd yn canfod rhyfeddodau.