Newyddion

Dysgwyr Coleg Iâl yn Dathlu Llwyddiant yn Rownd Derfynol Cymru Gyfan

March 29, 2012

Mae myfyrwyr Trin Gwallt a Therapi Harddwch Coleg Iâl yn dathlu wedi ennill cryn glod am eu doniau yn Rownd Derfynol Cymru Gyfan a gynhaliwyd ar Gampws Aberhonddu Coleg Powys.

Enillodd y myfyriwr trin gwallt, Jemma Realey, ei lle yn Rownd Derfynol Cymru Gyfan wedi iddi ddod yn drydydd yn rowndiau rhanbarthol Sgiliau Cymru yng Ngholeg Iâl yn gynharach yn y mis. Ymatebodd Jemma i’r adborth a gafodd gan brif feirniaid y diwydiant ar y diwrnod wrth gydweithio’n agos â’i thiwtoriaid i berffeithio ei golwg ac fe dalodd ei gwaith caled ar ei ganfed wrth iddi ennill y wobr gyntaf yn y rownd derfynol.

Dyfarnwyd yr ail wobr i’r myfyriwr technoleg ewinedd Adele Thrussel am ei dehongliad hi o ‘Fwrlésg Euraid’ yng Nghystadleuaeth Ganolradd Celf Ewinedd. in the Intermediate Nail Art Competition. Roedd Adele,sy’n mynychu’r cwrs min nos rhan-amser yng Ngholeg Iâl, yn llawn cyffro â’r canlyniad gan mai dim ond ym mis Medi y dechreuodd hi ar ei chwrs min nos ochr yn ochr â chwrs llawn amser mewn Trin Gwallt.

“Mae cystadlaethau sgiliau’n symud dysgwr i lefel cymhwysedd uchel yn gynnar iawn yn eu datblygiad gyrfaol,” meddai Julie Guzzo, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Trin Gwallt a Therapi Harddwch yng Ngholeg Iâl. “Rydym yn wirioneddol falch ohonynt.”

Bu’r ddwy fyfyrwriag yn cystadlu yn erbyn pump o unigolion eraill yn y rownd derfynol a ddaeth yno wedi llwyddo yng nghystadlaethau rhanbarthol y Gogledd a’r De a bellach byddant yn parhau ar eu taith i gynrychioli Iâl gyda’r myfyrwyr Therapi Harddwch Kirsty Douglas, Victoria Fowles a Daisy Davies a lwyddodd i ddod yn gyntaf, ail a thrydydd yn y rowndiau rhanbarthol yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy, a Nichola Holland a ddaeth yn 3ydd mewn Estyniadau Ewinedd Canolradd. Byddant oll yn parhau i arddangos eu doniau yn Sgiliau’r DU.