Newyddion

Llwyddiant Coleg Iâl mewn Cystadleuaeth Newyddiaduraeth

January 10, 2013

Gwobrwywyd myfyrwyr Coleg Iâl ar gwrs Saesneg Safon Uwch am eu gwaith ymchwil a’u creadigrwydd mewn cystadleuaeth ddiweddar mewn newyddiaduraeth a gynhaliwyd gan ddarlithwyr Prifysgol Glyndŵr.
{image_1}
Gan gydweithion agos gyda’u tiwtoriaid eu hunain ac arbenigwyr mewn newyddiaduraeth o’r brifysgol leol boblogaidd, atebodd dysgwyr Iâl yr her a osodwyd gan y gystadleuaeth i ysgrifennu erthygl 500 gair o hyd gydag amrywiaeth o destunnau a nodwyd gan y sefydliad addysg uwch.

Cyflwynwyd gwobrau i’r enillwyr yn Oriel Goffa Coleg Iâl gan y darlithwyr mewn newyddiaduraeth Angela Ferguson a Janet Jones o Brifysgol Glyndŵr a oedd hefyd wedi beirniadu’r gystadleuaeth. Dyfarnwyd y wobr gyntaf i Lindsey Williams gyda’i hymgais “Gaudy Gets The Go-Ahead, daeth Patsy Cliffe yn ail gydag “It will be Baa’d!” a Jamie Glasson yn drydydd gyda “59 is the new 1st”.

Gan ddathlu cysylltiadau partneriaeth gyda Choleg Iâl ac amlygu cyfleoedd addysg uwch mewn darlledu, newyddiaduraeth a chyfathrebu yn y cyfryngau yn y brifysgol, dywedodd y beirniaid, “Mae cydweithio â Choleg Iâl yn rhoi cyfle i Brifysgol Glyndŵr i roi cipolwg i’r myfyrwyr dawnus hyn ar safon uchel newyddiaduraeth a’r hyfforddiant cyfryngol sydd ar gael ar lefel uwch trwy gyfrwng ein cyrsiau ni. Mae’n werthfawr iawn i bawb.”

Cafodd safon rhagorol yr erthyglau a gyflwynwyd gan tua 100 o ymgeision myfyrwyr UG Iaith ac UG Iaith a Llên Iâl gryn argraff ar feirniaid y gystadleuaeth. Rhai o’r pynciau mwyaf poblogaidd a ddewiswyd yn y gystadleuaeth oedd y Gemau Olympaidd a seibrfwlio, a gweithiodd y darpar newyddiadurwyr yn galed i ddangos eu doniau creadigol.