Newyddion

“Coleg Iâl yn ymuno ag ymgyrch Cicio’r Sigaréts Allan”

March 20, 2013

Ymgyrchodd myfyrwyr ar ddau gampws Coleg Iâl i annog eu ffrindiau i beidio a bod y genhedlaeth nesaf o ysmygwyr.

Ymunodd myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 1, Kieran O’Leary, Adrian Hall, Sam Cox a Sian Griffiths gyda’r dysgwr Safon Uwch Sarah Clarke a’r myfyriwr Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Chloe Eaton, mewn gweithgareddau a leolwyd ym Mharc y Gelli gan brosiect The Filter o Ash Cymru ar gyfer Diwrnod Cicio’r Sigaréts Allan.

Gan ddangos ochr ddiflas ysmygu i’r myfyrwyr gan gynnwys “y geg ofnadwy” gyda gymiau enciliol, plac ar y gwythiennau mawrion a jar o dar i ddangos y niwed a achosir trwy ysmygu 20 o sigaréts y dydd am gyfnod o flwyddyn, treuliodd tîm prosiect The Filter ddiwrnod yng Nghanolfannau Adnoddau Dysgu Coleg Iâl.

“Dangoswyd effaith weledol ysmygu hirdymor yn ogystal â rhoi rhesymau da iddynt am beidio â dechrau’r arferiad mewn dulliau hynod effeithiol,” meddai Dylan Rhys Jones Darlithydd yn y Gwasanaethau Cymdeithasol yng Ngholeg Iâl.

Ymunodd myfyrwyr Iâl gydag ymgyrchwyr the Filter, unig wasanaeth stopio smygu Cymru i bobl ifanc 11-25 oed er mwyn annog pobl ifanc i ‘‘gamu allan, codi llais a chymryd rheolaeth’ yn erbyn Tybaco Mawr fel rhan o Ddiwrnod Cicio’r Sigaréts Allan – ymgyrch fyd-eang sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc i siarad yn erbyn y diwydiant sy’n eu gweld fel ysmygwyr newydd y dyfodol.

Dywedodd Rhys Simmons, Swyddog Datblygu Ieuenctid prosiect The Filter: “Mae Ddiwrnod Cicio’r Sigaréts Allan yn galluogi pobl ifanc i gael yr hyder i ddweud ‘na’ i ysmygu a phrotestio yn erbyn y modd y maent yn cael eu targedu gan y diwydiant tybaco.